Seurakunnanneuvosto 2024-2027

Neuvostoon kuuluu 9 jäsentä, joista kirkkoherra ja pääkirkon isännöitsijä ovat itseoikeutettuja jäseniä (KL 58 §).

NImi Ammatti Sposti Puh. Kotipaikka
Grosu Bogdan kirkkoherra, pj bogdan.grosu(at)ort.fi 040 480 3677 Rantasalmi
Ihalainen Jarmo sosionomi amk
pääkirkon isännöitsijä
jarmo.ihalainen(at)ektenia.fi 040 747 5200 Varkaus
Jukarainen Tuula yrittäjä, eläkeläinen,
I varapj
tuula.jukarainen(at)najadi.fi 044 021 4803 Mikkeli
Karhu Katriina opettaja katriina.karhu(at)gmail.com 050 377 7344 Savonlinna
Korhonen Liliana leipomotyöntekijä liliana.korhonen(at)icloud.com 045 783 21031 Pieksämäki
Kuismala-Kähäri Tanja erityisluokanopettaja kuistik(at)gmail.com 041 433 3189 Mikkeli
Paananen Pasi YTM, insinööri pasi.paananen(at)pp1.inet.fi salainen Varkaus
Rautio Jaakko LVI-insinööri jaakko.h.rautio(at)gmail.com 044 977 5822 Mikkeli
Reinikainen Pentti kiinteistöpäällikkö,
II varapj
pentti.i.reinikainen(at)
outlook.com
040 547 7896 Varkaus

Kirkkojärjestys 94 §

Seurakunnanneuvoston tehtävänä on:
1) yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa ja toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi;
2) huolehtia seurakunnan kirkkomusiikki-, kasvatus-, ja diakoniatoiminnan sekä seurakunnan tiedotustoiminnan järjestämisestä;
3) tehdä esitykset seurakunnanvaltuustolle;
4) laatia äänioikeutettujen luettelo;
5) käyttää työnantajan puhevaltaa seurakunnan toiminnan kannalta merkittävissä asioissa;
6) tehdä työntekijöiden työsopimukset sekä huolehtia tarvittaessa muiden kuin papin, diakonin ja kanttorin tehtävien väliaikaisesta hoitamisesta; sekä
7) päättää työntekijöiden työsuhteet.

Seurakunnanneuvoston päätös papin, diakonin ja kanttorin työsuhteen päättämisestä edellyttää hiippakunnan piispan suostumusta.

Päätökset 2020-2024