Seurakunnanneuvosto 2020-2023

Saimaan ortodoksisen seurakunnan neuvostoon kuuluu 9 jäsentä, joista kirkkoherra ja pääkirkon isännöitsijä ovat itseoikeutettuja jäseniä (KL 58 §).

NImi Ammatti Sposti Puh. Kotipaikka
Grosu Bogdan kirkkoherra, pj bogdan.grosu(at)ort.fi 040 480 3677 Rantasalmi
Airikainen Vladimir yrittäjä vlad.airik(at)gmail.com
046 810 2057 Juva
Häyrinen Ilkka metsänhoitaja ilkka.au(at)gmail.com 040 935 7844 Pieksämäki
Ihalainen Jarmo sosionomi amk
pääkirkon isännöitsijä
jarmo.ihalainen(at)ektenia.fi 040 747 5200 Varkaus
Jukarainen Tuula yrittäjä, eläkeläinen tuula.jukarainen(at)najadi.fi 044 021 4803 Mikkeli
Karvonen Irina TT, kirkkohist. tutkija
irina.karvonen(at)uef.fi salainen Varkaus
Kuismala-Kähäri Tanja luokanopettaja kuistik(at)gmail.com 041 433 3189 Mikkeli
Lehtola Maria eläkeläinen kmaria.lehtola(at)gmail.com 040 748 2374 Savonlinna
Reinikainen Pentti kiinteistöpäällikkö pentti.i.reinikainen(at)
outlook.com
040 547 7896 Varkaus

Kirkkojärjestys 94 §

Seurakunnanneuvoston tehtävänä on:
1) yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa ja toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi;
2) huolehtia seurakunnan kirkkomusiikki-, kasvatus-, ja diakoniatoiminnan sekä seurakunnan tiedotustoiminnan järjestämisestä;
3) tehdä esitykset seurakunnanvaltuustolle;
4) laatia äänioikeutettujen luettelo;
5) käyttää työnantajan puhevaltaa seurakunnan toiminnan kannalta merkittävissä asioissa;
6) tehdä työntekijöiden työsopimukset sekä huolehtia tarvittaessa muiden kuin papin, diakonin ja kanttorin tehtävien väliaikaisesta hoitamisesta; sekä
7) päättää työntekijöiden työsuhteet.

Seurakunnanneuvoston päätös papin, diakonin ja kanttorin työsuhteen päättämisestä edellyttää hiippakunnan piispan suostumusta.

Päätökset 2020-2021