JOROINEN. Georgios Voittajan rukoushuone. Kaitaistentie 345.


La 19.10. klo 9 liturgia, vainajien muistelupäivä
La 9.11. klo 9 liturgia
Su 22.12. klo 10 joululiturgia

Lisätiedot: stgeorge.fi