Neuvoston 15.4.2020 päätöksiä

22.04.2020

Koronavirusepidemian vaikutukset seurakuntaelämään.  Kirkkoherra tiedotti, että seurakuntalaisilla on mahdollisuus saada ehtoollinen yksityisesti. Seurakunnan some-viestinnässä on perustettu Saimaan ortodoksinen seurakunta –sivu Facebook:iin, jolla lähiaikoina nähdään Kysy papilta –tuokioita. Todettiin, että leirit todennäköisesti siirtyvät loppukesään tai syyslomaviikolle. Todettiin, että vielä maaliskuun loppuun mennessä seurakunnalle on kertynyt verotuloja normaalisti, mutta lähikuukausina verotulot todennäköisesti vähenevät.

Mikkelin kirkon ja seurakuntatalon energiakulutus. Todettiin, että syyllinen Mikkelin seurakuntatalon ylisuureen energian kulutukseen on liian tehokas ilmastointilaite. Tämä oli todettu keskeytystestillä maaliskuussa. 

Kirjattiin tiedoksi edellisen kiinteistölautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Hannu Bordin ja Pentti Reinikaisen (neuvosto 12.9.2020) sekä isännöitsijä Hannu Raution (sähköposti 14.4.2020) ratkaisuvaihtoehdot ongelman ratkaisemiseksi.

Todettiin, että kirkolliskokous 2019 hyväksyi kiinteistötyöryhmän raportin hallintovaliokunnan mietinnön mukaisesti. Mietinnössä todetaan muun muassa:

• Seurakuntien, joilla kirkollishallituksen arvion mukaan ei ole resursseja kiinteistöjensä asianmukaiseen hoitamiseen, edellytetään käyttävän keskitettyjä kiinteistöpalveluja.

• Seurakuntien on käytettävä kiinteistötoimen asiantuntemusta päättäessään merkittävistä kiinteistöremonteista riippumatta siitä mikä taho rahoittaa hankkeen.

Päätettiin, että kirkkoherra on yhteydessä palvelukeskuksen kiinteistöpäällikkö Matti Rouviseen. Tavoitteena on, että Mikkelin kiinteistöjen ilmastointi saadaan korjattua mahdollisimman vähin kustannuksin energiatehokkaaksi, jolloin energiakulut laskevat jatkossa. Toivottiin, että kiinteistöpäällikkö voi antaa ratkaisumallinsa 17.5.2020 mennessä.

Valtuustoseminaarin ideoiden jatkotyöstäminen. Valtuusto piti 21. helmikuuta seminaarin, jossa listattiin ryhmittäin kolme keskeisintä ja kiireisintä ideaa seurakunnan hallinnon, henkilöstöhallinnon, toiminnan, kiinteistötoimen ja talouden kehittämiseksi.

Neuvosto hyväksyi kirkkoherran jatkotyöstämät esitykset yhdeksästä ideasta. Ideoiden toteuttaminen on jo osittain aloitettu. 

Kiinteistölautakunnan ohjesääntö. Päätettiin jättää asia pöydälle ja käsitellä yhdessä päivitetyn kirkonisännöitsijöiden ohjesäännön kanssa. Molemmat ohjesäännöt menevät valtuustolle hyväksyttäviksi.


19.09.2020Mikkelin pyhäkölle 24000 euron peruskorjausavustus
18.09.2020Kanttorin sijaisuuden täyttäminen tapahtui oikein
17.09.2020Mikkelissä rajoituksia jatketaan 27.9. asti
12.09.2020Varkauden kirkon 60-vuotisjuhlat peruttu
10.09.2020Tilapäisiä koronarajoituksia Mikkeliin
03.09.2020Seniorikerho uusiutui Mikkelissä
28.08.2020Iltamuskari starttaa Varkaudessa
30.07.2020Seurakunnan päivitetyt koronaohjeet
18.07.2020Elokuussa toimintakausi käyntiin retkeilemällä!
11.07.2020Ilmoittautuminen Mikkelin ja Pieksämäen katekumeenikursseille on käynnistynyt

Siirry arkistoon »