Neuvoston 15.4.2020 päätöksiä

22.04.2020

Koronavirusepidemian vaikutukset seurakuntaelämään.  Kirkkoherra tiedotti, että seurakuntalaisilla on mahdollisuus saada ehtoollinen yksityisesti. Seurakunnan some-viestinnässä on perustettu Saimaan ortodoksinen seurakunta –sivu Facebook:iin, jolla lähiaikoina nähdään Kysy papilta –tuokioita. Todettiin, että leirit todennäköisesti siirtyvät loppukesään tai syyslomaviikolle. Todettiin, että vielä maaliskuun loppuun mennessä seurakunnalle on kertynyt verotuloja normaalisti, mutta lähikuukausina verotulot todennäköisesti vähenevät.

Mikkelin kirkon ja seurakuntatalon energiakulutus. Todettiin, että syyllinen Mikkelin seurakuntatalon ylisuureen energian kulutukseen on liian tehokas ilmastointilaite. Tämä oli todettu keskeytystestillä maaliskuussa. 

Kirjattiin tiedoksi edellisen kiinteistölautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Hannu Bordin ja Pentti Reinikaisen (neuvosto 12.9.2020) sekä isännöitsijä Hannu Raution (sähköposti 14.4.2020) ratkaisuvaihtoehdot ongelman ratkaisemiseksi.

Todettiin, että kirkolliskokous 2019 hyväksyi kiinteistötyöryhmän raportin hallintovaliokunnan mietinnön mukaisesti. Mietinnössä todetaan muun muassa:

• Seurakuntien, joilla kirkollishallituksen arvion mukaan ei ole resursseja kiinteistöjensä asianmukaiseen hoitamiseen, edellytetään käyttävän keskitettyjä kiinteistöpalveluja.

• Seurakuntien on käytettävä kiinteistötoimen asiantuntemusta päättäessään merkittävistä kiinteistöremonteista riippumatta siitä mikä taho rahoittaa hankkeen.

Päätettiin, että kirkkoherra on yhteydessä palvelukeskuksen kiinteistöpäällikkö Matti Rouviseen. Tavoitteena on, että Mikkelin kiinteistöjen ilmastointi saadaan korjattua mahdollisimman vähin kustannuksin energiatehokkaaksi, jolloin energiakulut laskevat jatkossa. Toivottiin, että kiinteistöpäällikkö voi antaa ratkaisumallinsa 17.5.2020 mennessä.

Valtuustoseminaarin ideoiden jatkotyöstäminen. Valtuusto piti 21. helmikuuta seminaarin, jossa listattiin ryhmittäin kolme keskeisintä ja kiireisintä ideaa seurakunnan hallinnon, henkilöstöhallinnon, toiminnan, kiinteistötoimen ja talouden kehittämiseksi.

Neuvosto hyväksyi kirkkoherran jatkotyöstämät esitykset yhdeksästä ideasta. Ideoiden toteuttaminen on jo osittain aloitettu. 

Kiinteistölautakunnan ohjesääntö. Päätettiin jättää asia pöydälle ja käsitellä yhdessä päivitetyn kirkonisännöitsijöiden ohjesäännön kanssa. Molemmat ohjesäännöt menevät valtuustolle hyväksyttäviksi.


23.08.2023Ilmoittautuminen syksyn katekumeenikursseille on käynnissä!
14.08.2023Lähde ehdokkaaksi - seurakuntavaalit marraskuussa!
07.07.2023Retki Helsinkiin kirkon autonomian 100-vuotisjuhlaan 9.-10.9.2023
14.06.2023Kanttorit konsertoivat PSHV:n juhlapäivänä Valamossa 28.6.
31.05.2023Perhepäivä Visulahdessa to 29.6. - ilmoittaudu nyt!
25.04.2023Ekumeeninen teko -tunnustus ukrainalaisten pakolaisten auttamiseksi Mikkelissä
22.04.2023Tervetuloa hiippakunnan nuorisopäiville Puroniemeen 20.-21.5.!
19.04.2023Ortodoksinen kirkkolaulu esillä Savonlinnan Kuorofestivaalissa 26.-28.5.
09.04.2023Metropoliitta Arsenin pääsiäistervehdys
01.04.2023Verkkosivuilla kävijöitä yli 700.000

Siirry arkistoon »