Neuvoston 15.4.2020 päätöksiä

22.04.2020

Koronavirusepidemian vaikutukset seurakuntaelämään.  Kirkkoherra tiedotti, että seurakuntalaisilla on mahdollisuus saada ehtoollinen yksityisesti. Seurakunnan some-viestinnässä on perustettu Saimaan ortodoksinen seurakunta –sivu Facebook:iin, jolla lähiaikoina nähdään Kysy papilta –tuokioita. Todettiin, että leirit todennäköisesti siirtyvät loppukesään tai syyslomaviikolle. Todettiin, että vielä maaliskuun loppuun mennessä seurakunnalle on kertynyt verotuloja normaalisti, mutta lähikuukausina verotulot todennäköisesti vähenevät.

Mikkelin kirkon ja seurakuntatalon energiakulutus. Todettiin, että syyllinen Mikkelin seurakuntatalon ylisuureen energian kulutukseen on liian tehokas ilmastointilaite. Tämä oli todettu keskeytystestillä maaliskuussa. 

Kirjattiin tiedoksi edellisen kiinteistölautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Hannu Bordin ja Pentti Reinikaisen (neuvosto 12.9.2020) sekä isännöitsijä Hannu Raution (sähköposti 14.4.2020) ratkaisuvaihtoehdot ongelman ratkaisemiseksi.

Todettiin, että kirkolliskokous 2019 hyväksyi kiinteistötyöryhmän raportin hallintovaliokunnan mietinnön mukaisesti. Mietinnössä todetaan muun muassa:

• Seurakuntien, joilla kirkollishallituksen arvion mukaan ei ole resursseja kiinteistöjensä asianmukaiseen hoitamiseen, edellytetään käyttävän keskitettyjä kiinteistöpalveluja.

• Seurakuntien on käytettävä kiinteistötoimen asiantuntemusta päättäessään merkittävistä kiinteistöremonteista riippumatta siitä mikä taho rahoittaa hankkeen.

Päätettiin, että kirkkoherra on yhteydessä palvelukeskuksen kiinteistöpäällikkö Matti Rouviseen. Tavoitteena on, että Mikkelin kiinteistöjen ilmastointi saadaan korjattua mahdollisimman vähin kustannuksin energiatehokkaaksi, jolloin energiakulut laskevat jatkossa. Toivottiin, että kiinteistöpäällikkö voi antaa ratkaisumallinsa 17.5.2020 mennessä.

Valtuustoseminaarin ideoiden jatkotyöstäminen. Valtuusto piti 21. helmikuuta seminaarin, jossa listattiin ryhmittäin kolme keskeisintä ja kiireisintä ideaa seurakunnan hallinnon, henkilöstöhallinnon, toiminnan, kiinteistötoimen ja talouden kehittämiseksi.

Neuvosto hyväksyi kirkkoherran jatkotyöstämät esitykset yhdeksästä ideasta. Ideoiden toteuttaminen on jo osittain aloitettu. 

Kiinteistölautakunnan ohjesääntö. Päätettiin jättää asia pöydälle ja käsitellä yhdessä päivitetyn kirkonisännöitsijöiden ohjesäännön kanssa. Molemmat ohjesäännöt menevät valtuustolle hyväksyttäviksi.


24.05.2020Joukko rukoushetkiä saatavilla YouTubessa
15.05.2020Metropoliitta Arsenin paimenkirje Kuopion ja Karjalan hiippakunnan seurakunnille
25.04.2020Sinun Savo -kaupunkilehti uutisoi EU:n ruoka-avun jakelusta
24.04.2020Ort.fi: Nykyiset rajoitustoimet kirkon toiminnassa käytössä ainakin heinäkuun loppuun
23.04.2020Kirkollishallitus suosittelee seurakuntia lykkäämään ei välttämättömiä hankintoja ja investointeja
22.04.2020Neuvoston 15.4.2020 päätöksiä
16.04.2020Seurakunnan some-tiedotus uudistuu
03.04.2020Palmusunnuntain vitsat siunataan varotoimia noudattaen
30.03.2020Seurakunta kehittää suoratoistopalvelujaan
29.03.2020Neuvoston 26.3.2020 päätöksiä

Siirry arkistoon »