Neuvoston 15.4.2020 päätöksiä

22.04.2020

Koronavirusepidemian vaikutukset seurakuntaelämään.  Kirkkoherra tiedotti, että seurakuntalaisilla on mahdollisuus saada ehtoollinen yksityisesti. Seurakunnan some-viestinnässä on perustettu Saimaan ortodoksinen seurakunta –sivu Facebook:iin, jolla lähiaikoina nähdään Kysy papilta –tuokioita. Todettiin, että leirit todennäköisesti siirtyvät loppukesään tai syyslomaviikolle. Todettiin, että vielä maaliskuun loppuun mennessä seurakunnalle on kertynyt verotuloja normaalisti, mutta lähikuukausina verotulot todennäköisesti vähenevät.

Mikkelin kirkon ja seurakuntatalon energiakulutus. Todettiin, että syyllinen Mikkelin seurakuntatalon ylisuureen energian kulutukseen on liian tehokas ilmastointilaite. Tämä oli todettu keskeytystestillä maaliskuussa. 

Kirjattiin tiedoksi edellisen kiinteistölautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Hannu Bordin ja Pentti Reinikaisen (neuvosto 12.9.2020) sekä isännöitsijä Hannu Raution (sähköposti 14.4.2020) ratkaisuvaihtoehdot ongelman ratkaisemiseksi.

Todettiin, että kirkolliskokous 2019 hyväksyi kiinteistötyöryhmän raportin hallintovaliokunnan mietinnön mukaisesti. Mietinnössä todetaan muun muassa:

• Seurakuntien, joilla kirkollishallituksen arvion mukaan ei ole resursseja kiinteistöjensä asianmukaiseen hoitamiseen, edellytetään käyttävän keskitettyjä kiinteistöpalveluja.

• Seurakuntien on käytettävä kiinteistötoimen asiantuntemusta päättäessään merkittävistä kiinteistöremonteista riippumatta siitä mikä taho rahoittaa hankkeen.

Päätettiin, että kirkkoherra on yhteydessä palvelukeskuksen kiinteistöpäällikkö Matti Rouviseen. Tavoitteena on, että Mikkelin kiinteistöjen ilmastointi saadaan korjattua mahdollisimman vähin kustannuksin energiatehokkaaksi, jolloin energiakulut laskevat jatkossa. Toivottiin, että kiinteistöpäällikkö voi antaa ratkaisumallinsa 17.5.2020 mennessä.

Valtuustoseminaarin ideoiden jatkotyöstäminen. Valtuusto piti 21. helmikuuta seminaarin, jossa listattiin ryhmittäin kolme keskeisintä ja kiireisintä ideaa seurakunnan hallinnon, henkilöstöhallinnon, toiminnan, kiinteistötoimen ja talouden kehittämiseksi.

Neuvosto hyväksyi kirkkoherran jatkotyöstämät esitykset yhdeksästä ideasta. Ideoiden toteuttaminen on jo osittain aloitettu. 

Kiinteistölautakunnan ohjesääntö. Päätettiin jättää asia pöydälle ja käsitellä yhdessä päivitetyn kirkonisännöitsijöiden ohjesäännön kanssa. Molemmat ohjesäännöt menevät valtuustolle hyväksyttäviksi.


02.12.2020Mikkelin ja Pieksämäen seudun koronatoimet ajalle 1.-21.12.2020
26.11.2020Suomen ortodoksisen kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelma 2021 - 2025
22.11.2020Joulu jokaiselle -diakoniakampanjalla lahjoitetaan jouluruokaa
18.11.2020Valtuuston päätöksiä 12.11.2020
13.11.2020Korona-altistus Pieksämäen kirkossa su 8.11.
13.11.2020Koronarajoituksia Pieksämäelle
09.11.2020Perheretki tällä kertaa peruuntunut
04.11.2020Mikkelin kirkko vihitään uudelleen praasniekassa 8.11.2020
28.10.2020Neuvoston 21.10.2020 päätöksiä
18.10.2020Ilmoittaudu perheretkelle Vesileppikseen la 14.11.

Siirry arkistoon »