Seurakunnanvaltuusto 2020-2023

Marraskuun 2019 seurakuntavaaleissa valittiin 12 valtuutettua: kuusi seurakunnan itäiseltä alueelta (ent. Varkauden ort srk) ja kuusi läntiseltä alueelta (ent. Mikkelin ort srk).

Seurakuntalaisena voit olla yhteydessä valtuutettuihin ja antaa heille palautetta kaikesta seurakuntaelämään liittyvästä.

Nimi Ammatti Sposti Puh Kotipaikka
Ekola Anu
opiskelija
(valittu 15.11.2021 Heikki Anteroisen tilalle tämän erottua valtuustosta)
040 064 9282 Varkaus
Grosu Bogdan puheenjohtaja
kirkkoherra
bogdan.grosu(at)ort.fi 040 480 3677 Rantasalmi
Ihalainen Jarmo sosionomi amk
yrittäjä
jarmo.ihalainen(at)ektenia.fi 040 747 5200 Varkaus
Karvonen Irina TT, kirkkohist. tutkija irina.karvonen(at)uef.fi salainen Varkaus
Kaukopuro Helena II varapj, eläkeläinen, varatuomari helena.kaukopuro(at)gmail.com salainen Mikkeli
Kuismala-Kähäri Tanja luokanopettaja kuistik(at)gmail.com 041 433 3189 Mikkeli
Markkula Kristiina I varapj, FM

kristiina.markkula(at)outlook.com

salainen Mikkeli
Pitkänen Joose sekatyömies pitkanenjoose(at)gmail.com 050 055 4241 Savonlinna
Rautio Hannu diplomi-insinööri hannu.rautio(at)gmail.com 045 602 6110 Mikkeli
Rautio Jaakko opiskelija jaakko.h.rautio(at)gmail.com 044 977 5822 Mikkeli
Rautio Juha projektipäällikkö juha.m.rautio(at)gmail.com
044 077 7058 Mikkeli
Reinikainen Terttu eläkeläinen terttu.reinikainen(at)gmail.fi 040 564 8940 Varkaus
Tuominen Juhani Savonlinna

Valtuuston pöytäkirjat

Seurakunnanvaltuuston tehtävänä on (KJ 87 §):

1) edistää seurakunnan hengellistä elämää sekä ohjata ja valvoa kasvatus-, nuoriso- ja diakoniatoimintaa;
2) valita hiippakuntaneuvoston, seurakunnanneuvoston, kappelineuvoston, vaalilautakunnan ja kiinteistölautakunnan jäsenet sekä kirkonisännöitsijät ja rukoushuoneiden isännöitsijät;
3) päättää papiston ja kanttorien tehtävien perustamisesta, lakkauttamisesta ja muuttamisesta;
4) valita papit, diakonit ja kanttorit;
5) hyväksyä seurakunnan työntekijöitä ja toimielimiä varten tarvittavat työjärjestykset ja ohjesäännöt;
6) asettaa ehdokkaat maallikkojen edustajiksi kirkolliskokoukseen sekä valita maallikkojen edustajien valitsijamiehet ja heidän varajäsenensä;
7) tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja seurakunnan jakamisesta, muuttamisesta, lakkauttamisesta tai uuden seurakunnan perustamisesta;
8) tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja kappeliseurakunnan perustamisesta, jakamisesta, muuttamisesta tai lakkauttamisesta;
9) päättää hautausmaan perustamisesta, laajentamisesta ja lakkauttamisesta;
10) hyväksyä seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma;
11) hyväksyä seurakunnan talousarvio;
12) päättää seurakunnan varojen ja omaisuuden hallinnoimisesta ja käyttämisestä;
13) hyväksyä seurakunnan vuosikertomus ja tilinpäätös (25.11.2009/1075);
14) päättää mitä toimenpiteitä tilivelvollisia kohtaan tehdyt muistutukset aiheuttavat sekä päättää seurakunnanneuvoston vastuuvapaudesta;
15) valita seurakunnan tilintarkastajat; sekä
16) päättää muista seurakunnan asioista, jollei niitä ole säädetty tai määrätty seurakunnanneuvoston tai vaalilautakunnan päätettäväksi.