Seurakunnanvaltuusto 2024-2027

Seurakuntalaiset voivat olla yhteydessä valtuutettuihin ja antaa heille palautetta kaikesta seurakuntaelämään liittyvästä.

Nimi Ammatti Sposti Puh Kotipaikka
Airikainen Vladimir
yrittäjä / eläkeläinen
vlad.airikainen(at)gmail.com
046 810 2057 Juva
Grosu Bogdan kirkkoherra bogdan.grosu(at)ort.fi 040 480 3677 Rantasalmi
Häyrinen Ilkka metsänhoitaja ilkka.au(at)gmail.com 040 935 7844 Pieksämäki
Ihalainen Jarmo sosionomi amk
yrittäjä
jarmo.ihalainen(at)ektenia.fi 040 747 5200 Varkaus
Karvonen Irina I vpj, opettaja irina.karvonen(at)uef.fi salainen Varkaus
Kaukopuro Helena puheenjohtaja: eläkeläinen, varatuomari helena.kaukopuro(at)gmail.com 040 768 0957 Mikkeli
Lehtola Maria eläkeläinen maria.lehtola(at)gmail.com salainen Savonlinna
Malinen Väinö insinööri, eläkeläinen

vaino.malinen(at)windowslive.com

050 306 0970 Leppävirta
Pitkänen Joose II vpj, sekatyömies pitkanenjoose(at)gmail.com 050 055 4241 Savonlinna
Rautio Hannu diplomi-insinööri hannu.rautio(at)gmail.com 045 602 6110 Mikkeli
Rautio Juha projektipäällikkö juha.m.rautio(at)gmail.com 044 077 7058 Mikkeli
Reinikainen Terttu eläkeläinen terttu.reinikainen(at)gmail.com
040 564 8940 Varkaus
Tinakari Lauri eläkeläinen, agrologi late.tinakari(at)gmail.com 044 566 7001 Pieksämäki

Valtuuston pöytäkirjat

Seurakunnanvaltuuston tehtävänä on (KJ 87 §):

1) edistää seurakunnan hengellistä elämää sekä ohjata ja valvoa kasvatus-, nuoriso- ja diakoniatoimintaa;
2) valita hiippakuntaneuvoston, seurakunnanneuvoston, kappelineuvoston, vaalilautakunnan ja kiinteistölautakunnan jäsenet sekä kirkonisännöitsijät ja rukoushuoneiden isännöitsijät;
3) päättää papiston ja kanttorien tehtävien perustamisesta, lakkauttamisesta ja muuttamisesta;
4) valita papit, diakonit ja kanttorit;
5) hyväksyä seurakunnan työntekijöitä ja toimielimiä varten tarvittavat työjärjestykset ja ohjesäännöt;
6) asettaa ehdokkaat maallikkojen edustajiksi kirkolliskokoukseen sekä valita maallikkojen edustajien valitsijamiehet ja heidän varajäsenensä;
7) tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja seurakunnan jakamisesta, muuttamisesta, lakkauttamisesta tai uuden seurakunnan perustamisesta;
8) tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja kappeliseurakunnan perustamisesta, jakamisesta, muuttamisesta tai lakkauttamisesta;
9) päättää hautausmaan perustamisesta, laajentamisesta ja lakkauttamisesta;
10) hyväksyä seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma;
11) hyväksyä seurakunnan talousarvio;
12) päättää seurakunnan varojen ja omaisuuden hallinnoimisesta ja käyttämisestä;
13) hyväksyä seurakunnan vuosikertomus ja tilinpäätös (25.11.2009/1075);
14) päättää mitä toimenpiteitä tilivelvollisia kohtaan tehdyt muistutukset aiheuttavat sekä päättää seurakunnanneuvoston vastuuvapaudesta;
15) valita seurakunnan tilintarkastajat; sekä
16) päättää muista seurakunnan asioista, jollei niitä ole säädetty tai määrätty seurakunnanneuvoston tai vaalilautakunnan päätettäväksi.