Neuvoston 21.10.2020 päätöksiä

28.10.2020

Mikkelin kirkon remontit etenevät. Neuvosto hyväksyi kiinteistöpäällikkö Matti Rouvisen suunnitelmat, että tänä vuonna vielä poistetaan kirkon pihan asfalttipinta sekä samalla asennetaan vesijohto ja tietoliikennekaapeli kirkon ja seurakuntasalin välille. Kiinteistöpäällikkö selvittää lisäksi Mikkelin kaupungin säännökset kiinteistöjen ilmastoinneista.

Pieksämäen kirkon lämmönhallinta. Kirkossa on ilmennyt ongelmia lämmönhallinnassa, jotka ovat sidoksissa ilmalämpöpumpun säätöihin. Neuvosto päätti hyväksyä kirkkoherran ja kiinteistölautakunnan entinen puheenjohtaja Hannu Bordin neuvottelemat suunnitelmat uudenlaisesta säätöjärjestelmästä, jonka avulla lämmönhallintaa voidaan ohjata älypuhelimesta. Uudistuksen hinta asennuksineen on noin 200 euroa.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2023. Neuvosto käsitteli seikkaperäisesti toiminta- ja taloussuunnitelman 2021–2023, johon tehtiin joukko muutoksia. Päätettiin jättää toiminta- ja taloussuunnitelma 2021–2023 seurakunnanvaltuustolle vahvistettavaksi ja välittää se lausunnolle hiippakunnan piispalle.

Talousarvio 2021. Neuvosto käsitteli momenttikohtaisesti talousarvion vuodelle 2021, jonka kirkkoherra oli valmistellut sillä olettamuksella, että seurakunnan veroprosentiksi vahvistetaan 1,95. Päätettiin jättää talousarvio 2021 seurakunnanvaltuuston vahvistettavaksi ja välittää se lausunnolle hiippakunnan piispalle. Päätettiin esittää seurakunnanvaltuustolle, että talousarvion sitovuustaso on pää-luokkakohtainen.

Tuloveroprosentti 2021. Päätettiin esittää seurakunnanvaltuustolle, että tuloveroprosentiksi hyväksytään 1,95 vuonna 2021.

II kanttorin toimen kokopäiväistäminen. Neuvosto päätti esittää seurakunnanvaltuustolle, että Saimaan ortodoksisen seurakunnan II kanttorin toimi kokopäiväistetään 1.12.2020 alkaen. Kanttori toimii tällä hetkellä Mikkelin ja Pieksämäen pyhäkköpiireissä.

Neuvosto päätti esittää seurakunnanvaltuustolle, että II kanttorin kokopäiväiseen toimeen siirretään 1.12.2020 teologian maisteri Maria Mentu. Päätös edellyttää asianomaisen suostumusta tehtävän vastaanottamisesta.

Neuvosto päätti lisäksi, että kirkkoherra valmistelee työsopimusluonnoksen ja tehtäväkuvan ja esittelee ne neuvostolle.

Neuvoston jäsenen vaihtuminen. Merkittiin tiedoksi, että Henna Mertanen on muuttanut Saimaan ortodoksisesta seurakunnasta. Päätettiin esittää seurakunnanvaltuustolle, että se vapauttaa Henna Mertasen neuvoston jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen jäsenen huomioiden tasa-arvolaki. 


23.08.2023Ilmoittautuminen syksyn katekumeenikursseille on käynnissä!
14.08.2023Lähde ehdokkaaksi - seurakuntavaalit marraskuussa!
07.07.2023Retki Helsinkiin kirkon autonomian 100-vuotisjuhlaan 9.-10.9.2023
14.06.2023Kanttorit konsertoivat PSHV:n juhlapäivänä Valamossa 28.6.
31.05.2023Perhepäivä Visulahdessa to 29.6. - ilmoittaudu nyt!
25.04.2023Ekumeeninen teko -tunnustus ukrainalaisten pakolaisten auttamiseksi Mikkelissä
22.04.2023Tervetuloa hiippakunnan nuorisopäiville Puroniemeen 20.-21.5.!
19.04.2023Ortodoksinen kirkkolaulu esillä Savonlinnan Kuorofestivaalissa 26.-28.5.
09.04.2023Metropoliitta Arsenin pääsiäistervehdys
01.04.2023Verkkosivuilla kävijöitä yli 700.000

Siirry arkistoon »