Seurakunnan ilmoitukset 20.3.

Kirkollishallituksen päätöksen ja kriisityöryhmän ohjeistuksen nojalla seurakunnalliset kokoontumiset ovat koronavirusriskin vuoksi toistaiseksi tauolla.

Esirukoukset apua tarvitsevien puolesta eivät kuitenkaan lakkaa. Jumalanpalvelusten toimittamista jatketaan mahdollisuuksien mukaan ilman kirkkokansaa, ja palveluksia ja hengellistä sisältöä jaetaan sähköisten kanavien kautta. Papiston kanssa voi sopia ehtoollisen tuomisesta kotiin tai muista kirkollisista toimituksista.

Suuren paaston aikana papisto tulee muistamaan nimeltä kaikki Saimaan seurakunnan jäsenet liturgiaan kuuluvassa proskomidi-palveluksessa. Papistolle voi myös ilmoittaa sähköpostitse rukouksissa muistettavien nimiä. Seurakunnan työntekijät päivystävät aktiivisesti puhelimitse ja sähköpostitse, heihin voi olla epäröimättä yhteydessä kaikissa asioissa.

isä Bogdan Grosu p. 040 480 3677, bogdan.grosu@ort.fi
isä Mikko Mentu p. 050 593 1383, mikko.mentu@ort.fi
kanttori Maria Mentu p. 040 178 4103, maria.mentu@ort.fi

Lisätietoja annetaan tilanteen edetessä seurakunnan nettisivuilla ja facebook-ryhmissä. Seuraa tiedotusta myös ort.fi-sivuilla.

Tulevat nettijumalanpalvelukset

Saimaan ortodoksinen seurakunta suoratoistaa jumalanpalveluksia netissä omalla Youtube-kanavallaan oheisen aikataulun mukaan. Muutokset listaan ovat kuitenkin vielä mahdollisia.

Ke 18.3. klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia Varkaudessa
La 21.3. klo 17 vigilia Mikkelissä, metropoliitta Arseni
Su 22.3. klo 10 liturgia Mikkelissä, metropoliitta Arseni


Ti 24.3. klo 17 vigilia Mikkelissä, Jumalansynnyttäjän ilmestys
Ke 25.3. klo 9 liturgia Varkaudessa, Jumalansynnyttäjän ilmestys
To 26.3. klo 9 aamupalvelus ja suuri katumuskanoni Mikkelissä
Pe 27.3. klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia Pieksämäellä
La 28.3. klo 17 vigilia Varkaudessa
Su 29.3. klo 10 liturgia Varkaudessa

Ke 1.4. klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia Joroisissa
La 4.4. klo 9 liturgia Savonlinnassa, Lasaruksen lauantai
La 4.4. klo 17 vigilia Mikkelissä, palmusunnuntai, virpovitsojen siunaus
Su 5.4. klo 10 liturgia Varkaudessa, palmusunnuntai

Lähetystä voi katsoa kokonäyttötilassa tästä linkistä

Ajankohtaista

Hyvää viidettä paastoviikkoa!

Viime sunnuntaina muistimme Portaat-teoksen kirjoittanutta pyhittäjä Johannes Siinailaista. Kyseisen sunnuntain evankeliumi toimii jatkumona Ristinkumartamisen sunnuntain teemoihin. Kristus kertoo opetuslapsilleen, kuinka Ihmisen Poika tullaan surmaamaan mutta kolmantena päivänä tämä nousee kuolleista. Vaikka paasto lähestyykin loppuaan ja kirkot ovat vielä kiinni, ei meidän kuulu passivoitua. Uskovaisina meidän kuuluu luottaa Jumalan apuun. Juuri uskon puutteesta Kristus torui opetuslapsiaan sunnuntain evankeliumissa: "Voi tätä epäuskoista sukupolvea! Kuinka kauan minun on vielä oltava teidän keskuudessanne? Kuinka kauan minun pitää kestää teitä?"

Viidennen paastoviikon torstaina kirkoissa toimitetaan kokonaisuudessaan Andreas Kreetalaisen suuri katumuskanoni. Paaston alussa tämä jumalanpalvelus toimi ovena paastoon, viidennellä viikolla se on kertaus matkan sisällöstä. Tähän palvelukseen meidän on mahdollisuus osallistua seurakuntamme Youtube-kanavalla, Facebook-ryhmissä tai osoitteessa ortsaimaa.net.

Tropari, 3. säv.
Sinä pystytit sanoillasi pyhät portaat | ja loistit munkkien opettajana. | Johda meitä, oi Johannes, puhdistumiseen, joka tulee itsekieltäymyksestä | jumalallisen Valon näkemiseen. || Oi vanhurskas isä, rukoile Kristusta, meidän Jumalaamme, antamaan meille suuri armonsa.

Arkkipiispan asettaman työryhmän ohjeet

Arkkipiispa Leo nimitti torstaina 12.3. kirkolle kriisiryhmän pitämään yllä koronavirukseen liittyvää tilannekuvaa ja pohtimaan tartuntavaaran minimointia kirkon työssä ja elämässä. Ryhmään on nimetty isä Jaakko Vainio, isä Mikael Sundkvist, isä Ioannis Lampropoulos, Antti Räsänen, Sirpa Okulov ja Maria Hattunen.

Ryhmä laati 13.3. ensimmäiset kaikkia kirkon toimijoita koskevat toimenpideohjeet. Valtioneuvoston 16.3. tekemien linjausten jälkeen ryhmä teki uudet ohjeet, jotka kirkollishallitus hyväksyi 16.–17.3. järjestetyssä sähköpostikokouksessa.

Ohjeiden käyttöön soveltaminen on herättänyt kuitenkin paljon kysymyksiä seurakunnissa. Erityisen vaikeaksi on koettu kirkossa läsnä olevien ihmisten rajaaminen kymmenen henkeen. Rajaus asettaa kirkon jäsenet keskenään epätasa-arvoiseen asemaan. Mahdolliset jonotustilanteet ovat myös ongelmallisia, koska ne voivat koota kirkon pihaan yli 10 hengen kokoontumisia. Tällainen tilanne olisi vastoin valtioneuvoston antamaa määräystä.

Suositus: palvelukset toimitetaan suljetuin ovin 18.3. alkaen

Työryhmä suosittaa, että jumalanpalvelukset toimitetaan 18.3. alkaen suljetuin ovin niin, että palveluksessa ovat läsnä ainoastaan sen toimittamiseen osallistuvat henkilöt, korkeintaan 10 henkeä. Kirkkokansa seuraa palveluksia verkon välityksellä.

Samalla muistutetaan kaikkia kirkon toimijoita jo aiemmin annetuista ohjeista ja täsmennetään niitä seuraavasti:

 • Kaikki seurakuntalaisten kokoontumiset jäävät tauolle.
 • Jumalanpalvelukset toimitetaan minimihenkilöstöllä suljetuin ovin.
 • Ulkomaille suuntautuvia työmatkoja ei tehdä ja kotimaan työmatkat rajataan välttämättömiin. Suositaan omia autoja julkisten kulkuneuvojen sijaan.
 • Kaikki joilla on mahdollisuus, siirtyvät etätyöhön. Kansliatyö hoidetaan etäyhteyksillä, samoin kokoukset.
 • Jumalanpalvelukset toimitetaan minimimiehityksellä.
 • Tartuntariskit minimoidaan jumalanpalveluksissa. Sairaana ei tulla kirkkoon rukoilemaan eikä toimittamaan palvelusta. Liturgian toimittava pappi huolehtii erityisesti käsihygieniasta pesemällä kädet huolellisesti ennen proskomidia ja uudelleen ennnen leivän murtamista – toisin sanoen aina juuri ennen ehtoollisaineiden käsittelyä. Käsihygienian lisäksi kiinnitetään huomiota yskimis- ja aivastamishygieniaan sekä fyysisten kontaktien minimointiin. Pidättäydytään kättelemisestä, halaamisesta, kristottamisesta eli poskisuudelmista sekä ikonien, ristin tai papin käden suutelusta. Ehtoollinen jaetaan kertakäyttöisillä puukuidusta valmistetuilla kahvilusikoilla, jotka hävitetään polttamalla. Ohje koskee myös papistoa. Ehtoolliselle osallistuvat eivät suutele maljaa eikä Pyhistä Lahjoista osallistuneen suuta pyyhitä liinalla, vaan liinaa käytetään vain jos sillä on otettava kiinni mahdollisesti putoamassa olevat Pyhät Lahjat. Ehtoollista jakaessa voi pitää saatavilla myös kertakäyttöliinoja, joihin ehtoolliseen osallistuja voi tarvittaessa pyyhkiä suunsa. Pyyhkimisen jälkeen liina voidaan pudottaa samaan paperipussiin, johon käytetyt lusikat laitetaan. Pussi poltetaan palveluksen jälkeen lusikoineen ja liinoineen. Jälkiviiniä ei jaeta. Siunaus annetaan ilman käsikontaktia. Ristiä ei suudella. Laulajille ei jaeta yhteisessä käytössä olevia kirjoja, nuotteja tai muuta materiaalia.
 • Kirkollisten toimitusten toteutuminen turvataan. Kirkolliset toimitukset pyritään mahdollisuuksien mukaan siirtämään pandemian jälkeiseen ajankohtaan. Läsnäolijoiden maksimimäärä (yhteensä 10 henkeä) koskee myös kaikkia kirkollisia toimituksia. *19.3. tullut tarkennus kohtaan: Hautajaisten kohdalla voidaan ylittää 10 hengen raja, jos kyse on lähiomaisista.
 • Riskiryhmien turvaamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Laitosvierailuista luovutaan. Kiireellisten ripityskäyntien yhteydessä neuvotellaan hoitohenkilöstön kanssa.
 • Kotikäyntejä ei tehdä riskiryhmiin kuuluvien luona.
 • Poikkeusjärjestelyjen vuoksi vapautuvat resurssit ohjataan muuhun työhön: esimerkiksi kirkon kriisipuhelinpäivystykseen, seurakunnan omaan puhelin- ja nettipäivystykseen ja sähköisten materiaalien tuottamiseen.
 • Jumalanpalveluksia välitetään verkon kautta seurattavaksi ja hengellisen työn tekijät tarjoavat halukkaille keskusteluapua.
 • Seurakunnat tiedottavat toimintaa koskevista poikkeusjärjestelyistä.
 • Esimiehet huolehtivat annettujen ohjeiden noudattamisesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päivitetty tieto koronavirustilanteesta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Yhteystiedot työryhmän jäsenille:
Isä Jaakko Vainio: jaakko.vainio@ort.fi, 040 017 8744
Isä Mikael Sundkvist: mikael.sundkvist@ort.fi, 050 350 9356
Isä Ioannis Lampropoulos: ioannis.lampropoulos@ort.fi, 050 357 3675
Antti Räsänen: antti.rasanen@ort.fi, 040 7199066
Sirpa Okulov: sirpa.okulov@ort.fi, 050 094 6601
Maria Hattunen: maria.hattunen@ort.fi, 040 481 9240

Joensuun ortodoksiset kirkkolaulupäivät 15.-17.5.2020

Kirkkolaulupäivät 15.-17.5.2020 Joensuussa joudutaan valitettavasti perumaan aluehallintoviraston ohjeiden mukaisesti Korona-virusepidemian vuoksi. Kirkkolaulupäivät pyritään järjestämään samalla ohjelmalla keväällä 2021.

Kirkkolaulupäiväpassin maksaneisiin tullaan olemaan yhteydessä maksun palauttamiseksi. Huomioithan, että majoitus ja matkaliput eivät peruunnu automaattisesti, vaan niistä vastaa jokainen osallistuja itse.

Hallinnon uutisia

Saimaan ortodoksinen seurakunta

Saimaan ortodoksinen seurakunta (lyhenne: SOS) syntyi 1.1.2017, kun Mikkelin seurakunta liittyi Varkauden seurakuntaan ja jonka nimi muutettiin Saimaan ortodoksiseksi seurakunnaksi. Seurakunta toimii 20 kunnan alueella: Enonkoski, Hartola, Heinävesi, Hirvensalmi, Joroinen, Joutsa, Juva, Kangasniemi, Leppävirta, Luhanka, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, Savonlinna, Sulkava, Sysmä ja Varkaus.

Seurakunnan hallinnollinen keskus on Varkaudessa. Pyhäkköjä seurakunnalla on Varkaudessa, Mikkelissä, Savonlinnassa, Pieksämäellä ja Leppävirralla. Seurakunnassa on 1.913 jäsentä. Karjalan hiippakunnan seurakunnista SOS on neljänneksi suurin Joensuun, Kuopion ja Jyväskylän seurakuntien jälkeen.

Raamattu puhelimessa – Raamattu aina mukana

Raamatunteksti on yhä useammin saatavilla digitaalisessa muodossa. Suomen Pipliaseura ylläpitää ja kehittää Raamattu.fi -verkkosivustoa ja Piplia-sovellusta, joista löytyvät keskeiset suomen- ja muunkieliset raamatunkäännökset Suomen alueella asuvien tarpeisiin.

Suomenkielinen Raamattu audiomuodossa on saatavilla vuoden 2019 aikana. Raamattuäänitteitä ja Raamattuja digimuodossa löytyy myös palveluista www.faithcomesbyhearing.com ja www.bible.com.

Jumala keskustelee sielusi kanssa Raamatun kautta

Raamattua lukiessa sielu ikään kuin siirtyy pyhiin paikkoihin, puhdistuu ja tulee paremmaksi sen tähden, että itse Jumala Raamatun kautta keskustelee sen kanssa. On aivan mahdotonta, että se, joka ahkerasti ja huolellisesti harjoittaa Raamatun lukemista, jäisi ilman hyötyä ja siunausta. Pyhä Johannes Krysostomos

Haluatko tietää, mitä liturgian eri osat tarkoittavat?

Isä Andrei Verikovin 14-osainen liturgian selitys. Kannattaa tutustua!