Kirkkoon liittyminen

Ortodoksiseen kirkkoon liittymistä edeltää aina kirkkoon ja sen elämään tutustumista.

Toivotaan, että ihminen ymmärtää, mihin hän on liittymässä. On myös kyse ihmisen ja hänen vapautensa kunnioittamisesta. Ihminen saa rauhassa kypsyä päätökseensä omalla ajallaan. 300-luvun eräs kirkkoisä totesi, että tarkoitus on tulla ”vakuuttuneeksi, ei pakotetuksi”.

Ajatus ortodoksiseen kirkkoon liittymisestä voi syntyä missä elämän vaiheessa tahansa, ja syitä voi olla monia. Uskon jano. Elämän sisällön kaipuu. Ikonit. Kaunis kirkkomusiikki. Juurien etsiminen. Syitä on yhtä monia kuin on ihmisiä. Päämäärä on kuitenkin yhteinen – kokonaisvaltainen kristillinen usko ja elämä.

Tärkeintä valmistautumisessa on osallistuminen jumalanpalveluksiin. Kaikki ovat tervetulleita jumalanpalveluksiin. Ehtoolliseen voivat kuitenkin osallistua vain ortodoksisen kirkon jäsenet. Seurakunta järjestää vuosittain alustuksia ortodoksisesta uskosta ja elämästä. Kirjastosta voi lainata kirjallisuutta. Myös seurakunnasta voi joko lainata tai ostaa kirjoja ortodoksisuudesta.

Jos olet harkitsemassa ortodoksiseen kirkkoon liittymistä, ota yhteyttä ortodoksieen pappiin tai seurakunnan muuhun työntekijään. Häneltä saat opastusta ja tukea.


Valikoima kirjallisuutta

Kirjallisuusluettelo alla on ehdotus kirjoista, joista löytyy tietoa ortodoksisuudesta. Kirjallisuus on tukena tutustumisessa ortodoksisen kirkon uskoon ja elämään. Kaikkea ei tietenkään tarvitse lukea.

  • Aikonen Risto & Okulov Sirpa (toim.): Seisokaamme hyvin - ortodoksisen kirkon aikuiskasvatuksen oheismateriaali
  • Arseni arkkimandriitta: Ortodoksinen sanastoIlarion pappismunkki: Uskon mysteeri
  • Kasala Kasala & Petterberg Irke: Ortodoksisuuden mitä, miksi, miten – kirkkotiedon käsikirja
  • Kristoduli Nunna: Kuinka minusta tuli ortodoksi
  • Kärkkäinen Tapio: Kirkon historia – ortodoksin käsikirja
  • Men Aleksandr: Ihmisen Poika
  • Merras Merja: Ortodoksinen elämäntapa

Opetusvideoita

Videosarja ortodoksisuudesta
Suomen ortodoksisen kirkon yhteistyöjärjestöt Filantropia ry, Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry ja Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta PSHV ry tuottavat vuonna 2018 yhteistyössä videosarjan, jolla käsitellään keskeisiä ortodoksisuuden tunnuspiirteitä.

1. Pyhä ikoni
2. Risti

Ortodoksi.net:n videot sakramenteista

1. Sakramenttien yleisesittely
2. Kaste
3. Mirhavoitelu
4. Katumus
5. Ehtoollinen
6. Avioliitto
7. Sairaanvoitelu
8. Pappeus
9. Kommentteja sakramenteista