Vaalilautakunta 2020 - 2023

Nimi Puh Paikkakunta
Bogdan Grosu, pj 040 480 3677 Rantasalmi
Kaukopuro Helena 040 768 0957 Mikkeli
Parkkonen Tuula 040 708 5365 Savonlinna
Reinikainen Pentti 040 547 7896 Varkaus

Vaalikuulutus 1.6.2023

Saimaan ortodoksinen seurakunta

SEURAKUNNANVALTUUSTON VAALI


Vaalin toimittamisen aika
Saimaan ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaali toimitetaan 5.11.–19.11.2023 aikana. Vaalissa valitaan seurakunnanvaltuustoon yhteensä 12 jäsentä.

Seurakunnanvaltuusto on kokouksessaan 31.5.2023 päättänyt jakaa seurakunnan seuraaviin vaalialueisiin:
1. Varkauden pyhäkköpiirin vaalialue (Varkaus, Joroinen, Leppävirta ja Heinävesi): 4 valtuustopaikkaa.
2. Mikkelin pyhäkköpiirin vaalialue (Mikkeli, Juva, Mäntyharju, Sysmä, Hartola, Joutsa, Hirvensalmi, Luhanka, Pertunmaa): 4 valtuustopaikkaa.
3. Savonlinnan pyhäkköpiirin vaalialue (Savonlinna, Rantasalmi, Enonkoski, Sulkava, Puumala): 2 valtuustopaikkaa.
4. Pieksämäen pyhäkköpiirin vaalialue (Pieksämäki ja Kangasniemi): 2 valtuustopaikkaa.


Äänioikeutettujen luettelo

Äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä kirkkoherranvirastossa, Relanderinkatu 5, 78200 Varkaus, 16.9.-22.9.2023 klo 12-15 välisenä aikana. Vaatimus äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta on jätettävä kirkkoherranvirastoon viimeistään tiistaina 26.9.2023 klo 12 mennessä. Vaalilautakunta vahvistaa äänioikeutettujen luettelon kokouksessaan 27.9.2023.


Ehdokkaitten asettaminen

Kahdella Saimaan ortodoksisen seurakunnan äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus asettaa omalla vaalialueellaan ehdokkaita seurakunnanvaltuustoon. Esitys on tehtävä kirjallisesti ja kussakin esityksessä voidaan esittää enintään niin monta ehdokasta kuin kyseiseltä vaalialueelta valitaan valtuustoon jäseniä (vaalialueittain valittavien määrät). Asiakirjassa on oltava ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika ja kotikunta ja se on vähintään kahden (2) Saimaan ortodoksisen seurakunnan kyseisellä vaalialueella asuvan jäsenen allekirjoitettava. Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava kirkkoherranvirastoon, Relanderinkatu 5, 78200 Varkaus, viimeistään 21.9.2023 klo 12 mennessä.


Vaalikelpoisuus

Vaalikelpoinen seurakunnanvaltuuston vaalissa on ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen eikä Saimaan ortodoksisen seurakunnan päätoiminen työntekijä. Vaalilautakunta laatii seurakuntaan toimitettujen asiakirjojen perusteella ehdokasluettelon sekä ilmoituksen äänestysajoista ja äänestyspaikoista, vaalitavasta sekä siitä, milloin vaalin tulos julkaistaan. Tässä edellä mainitut asiat sisältävä ilmoitus asetetaan nähtäväksi kirkkoherranvirastossa seurakunnan ilmoitustaululle 6.10.2023 sekä julkaistaan seurakunnan verkkosivuilla.

Varkaudessa 1.6.2023
Bogdan Grosu, kirkkoherra
Vaalilautakunnan puheenjohtaja