SOS haluaa pysyä itsenäisenä - selkeä ei Karjalan hiippakunnan hallintouudistukselle

23.11.2017

Karjalan hiippakunnassa on vireillä hallinnonuudistushanke, jonka tavoitteena on yhdistää nykyisiä seurakuntia vain kahdeksi seurakunnaksi. Muut seurakunnat toimisivat  "superseurakuntien" kappeliseurakuntina. Hankesuunnitelmaa perustellaan mm. seurakuntien väkiluvun laskulla Kirkon itäisissä seurakunnissa, joka merkitsee seurakuntien taloudellisen kantokyvyn heikkenemisestä.

Saimaan ortodoksisen seurakunnan valtuusto päätti 15.11. yksimielisesti, että Saimaan ortodoksinen seurakunta haluaa jatkaa itsenäisenä seurakuntana. Todettiin lisäksi, että työryhmän esittämä hallintomalli on vailla tarkoituksenmukaisuutta tavoitteissaan ja että se on osittain valmisteltu ja esitelty kyseenalaisilla menettelytavoilla seurakunnille.

SOS:n lausunto kirkollishallituksen päätöksestä
Karjalan hiippakunnan toiminnan kehittämisestä

Lausunto lyhyesti
Saimaan ortodoksinen seurakunta haluaa pysyä itsenäisenä ja torjuu kirkollishallituksen alaisen työryhmän ajatukset jättiseurakunnista ja kappeliseurakunta –mallin toteuttamisesta, koska ratkaisumalli ei ole tarkoituksenmukainen. Ratkaisumallia on myös vyörytetty eteenpäin kyseenalaisilla menettelytavoilla. Saimaan ortodoksisen seurakunnan mielestä tulevaisuuden haasteisiin voidaan parhaiten vastata jo olemassa olevilla keinoilla ilman suuria hallinnollisia muutoksia. Seurakuntien yhteistoimintaa voidaan syventää ja liitoksia toteuttaa vapaaehtoisin keinoin, ei pakkoliitoksin, yhteistyössä hiippakunnan piispan kanssa niin kuin runsaasti ja hedelmällisesti on jo tapahtunut Karjalan hiippakunnassa.

Yleisiä huomioita

Työryhmän asiakirjat pohjautuvat omituiseen lähtökohtaan: on nostettu kädet ylös hiippa-kunnan väestökehityksen edessä ja hyväksytty negatiivinen kehitystilanne kehittämisen läh-tökohdaksi. Miksi näin? Miksi työryhmä ei ole pohtinut vaihtoehtoja, jolla väestökehitys voi-taisiin pysäyttää?

Saimaan ortodoksinen seurakunta kiinnittää huomiota myös asiakirjojen sisältöön, jossa Po-wer point –diojen otsikointi ja sisältö eivät vastaa toisiaan. Useat diat ovat myös vaikeasti tulkittavia. Lisäksi on käytetty vanhentuneita tietoja.

Asian käsittely on ollut myös omituista. Työryhmän työn esitellyssä ja kirkollishallituksen päätöksenteon julkituomisessa on käytetty sellaisia sanakäänteitä, joilla on tuotu yksiselitteisesti esille vain yksi vaihtoehto: tämä työryhmän esittämä toimintamalli on valittava, aivan kuin se oli se jo päätetty. Mielestämme on käytetty kyseenalaisia menettelytapoja ja omituista hallinnollista viestintää.

Saimaan ortodoksinen seurakunta toteaa, että se on syntynyt Mikkelin ortodoksisen seura-kunnan fuusioitumisen tuloksena Varkauden ortodoksiseen seurakuntaan vuoden 2017 alusta. Seurakuntien liitoshankkeeseen lähdettiin KP arkkipiispa Leon johdolla. Liitos on toteutunut hyvin. Luottamushenkilöt ovat yksituumaisia ja ovat innolla uutta seurakuntaa kehittämässä. Seurakunta on saanut uudet työntekijät Mikkeliin.

Katsomme, että jos tässä tilanteessa muutaman vuoden kuluttua Saimaan ortodoksinen seurakunta lakkautettaisiin ja fuusioitaisiin Kuopioon seurakuntaan, se varmasti aiheuttaisi kirkosta eroamisia, rapistuttaisi seurakuntaidentiteettiä ja sitoutumista, lamaannuttaisi luottamusmiestoimintaa ja heikentäisi voimakkaasti vapaaehtoistoimintaa.

Pyydämme kirkollishallitusta tutustumaan esimerkiksi poliisihallinnon hallintomuutoksiin ja sen kielteisiin vaikutuksiin Itä-Suomessa, kun jokunen vuosi sitten muodostettiin Itä-Suomen poliisilaitos.

Saimaan ortodoksinen seurakunta näkee, että työryhmän vauhti on aivan liian kova. Työryhmän esittämällä mallilla ei voida edetä, koska työryhmä ei ole osoittanut konkreettisia säästöjä, mitä mallilla voitaisiin saavuttaa.

On itsestään selvää, että seurakuntien on ryhdyttävä taloutensa sopeuttamiseen, jos ja kun seurakuntien väkiluku ja verotulot vuosi vuodelta laskevat. Kuitenkin on sangen omituista, että työryhmän valmistelumuistio kirkollishallituksen istuntoon 8.9.2017 organisaatiomuutoksesta Karjalan hiippakunnassa sisältää johtopäätöksen: talouden säästöt saavutetaan muuttamalla organisaatiomallia hiippakunnassa. Tätä työryhmän väittämää se ei perustele numeraalisesti mitenkään. Sen sijaan työryhmä esittää idealistisia odotusarvoja sanallisesti kahden jättiseurakunnan ja kappeliseurakunta -mallistaan. Mitä muuta työryhmä voikaan to-deta, sillä kappeliseurakuntamallia ei ole Kirkossamme millään tavalla testattu!

Seurakuntien suurimmat kulut ovat henkilöstö- ja kiinteistökulut. Miksi työryhmä ei rohjennut sanoa, että organisaatiomallia muuttamalla lopulta pyritään esimerkiksi siihen, että kanttoreiden työsuhteita muutetaan osa-aikaisiksi ja seurakuntien kiinteistöjä myydään tai suljetaan! Nämä ovat selkeimpiä tapoja säästää kuluissa.

Seurakuntakoon kasvattamisessa on kyse valtavasta muutoksesta. Ihmisillä on aitoja pelkoja oman yhteisönsä katoamisesta suurseurakunnan alle, eikä senkään takia tällaisessa prosessissa saa kiirehtiä. Sama koskee myös seurakuntien henkilöstöä. Jos päätökset sanellaan ylhäältä käsin, syntyy vahvaa turhautumista ja tunne siitä, etteivät työntekijät ole luottamuksen ja avoimuuden arvoisia.

Seurakuntien yhdistäminen on vahvasti seurakuntien välinen asia, eikä niissä voi lähteä ylhäältä päin pakottamaan tai painostamaan seurakuntaliitoksiin. Kysymyksessä on seurakuntien taloudellinen ja hallinnollinen itsenäisyys, joka näkyy lainsäädännössä erittäin voimakkaana. Tähän astikin on toimittu siten, että taloudellisissa vaikeuksissa olevat pienemmät seurakunnat ovat neuvotelleet isompien seurakuntien kanssa mahdollisista liitoksista.

Työryhmä ei ole pohtinut, miten jo nykyisessä organisaatiomallissa piispa voi käydä taloutta sopeuttavia keskusteluja seurakunnissa, jolloin päätökset tehtäisiin yhteistuumin. Piispan tehtävänä on vuosittain antaa lausunto seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Hän on voinut myös seurakunnantarkastuksessa ohjata seurakunnan tulevia vuosia. Piispan ohjaavaa toimintaa voidaan nykyisessä organisaatiomallissa voimistaa hyvin yksinkertaisesti ilman aikaa ja vaivaa vievää organisaatiomallin muutosta.


07.11.2019Seurakuntavaalien ehdokaskuvagalleria
26.09.2019Seurakuntavaalien ehdokkaat, äänestyspäivät ja -ajat sekä äänestämistapa
26.09.2019EU:n ruoka-apua saatavilla Varkaudessa loka-marraskuussa
10.09.2019Tarkista äänioikeutesi
01.09.2019Ilmoittaudu mukaan Kiteen perheretkelle lauantaina 5.10.
12.08.2019Määräaikaisen ortodoksiuskonnon opettajan virka haussa
05.07.2019Seurakuntavaalit marraskuussa
30.06.2019Valtuusto: Tarkoituksenmukaisuutta vailla olevat ja liian nopealla aikataululla tehdyt hallinnonuudistukset tulevat halvaannuttamaan seurakuntien ydintoimintaa
29.06.2019Mukavia muistoja Visulahden kesäleiriltä ja praasniekasta
07.06.2019Pyhiinvaellusretki Sonkajanrantaan 12.-13.7.
08.05.2019Ainutlaatuinen pyhiinvaellusretki Valamoon 1. kesäkuuta
16.04.2019Kuorot kokoontuvat konsertoimaan Mikkelissä ja Savonlinnassa
10.04.2019Seurakuntauudistuksen valmistelu jatkuu Kuopion ja Karjalan hiippakunnassa
05.04.2019Tutustu ikoneihin kevään ikoninäyttelyissä
03.04.2019EU:n ruoka-avun jako keväällä
30.03.2019Jarmo Ihalainen jatkaa kirkolliskokousedustajana
22.03.2019Paasto kutsuu katumukseen
06.03.2019Mikkelin Ylienkeli Mikaelin kirkko jälleen jumalanpalveluskäyttöön
04.03.2019Blini-illallisten myötä paastoon
03.03.2019Suuri paasto alkaa
01.03.2019SOS haluaa pysyä itsenäisenä: ei suurseurakunnalle
19.02.2019Jarmo Ihalainen ehdokkaaksi kirkolliskokoukseen
14.02.2019Kesäleiri Visulahdessa 27.-29.6.19 - ilmoittaudu tai hae ohjaajaksi!
28.01.2019OTT Mirjami Paso: Kappeliseurakunta ei ole seurakunta seurakunnassa
14.01.2019Aamun Koitto 1 ilmestynyt - palveluslistoihin joitakin muutoksia
11.01.2019Lapsi- ja nuorisotyön terveiset kevätkaudelle
11.01.2019Ekumeenisen rukousviikon tapahtumia
04.01.2019Tutkimus ortodoksisen jumalanpalveluksen äänimaisemasta - Osallistu haastatteluun
29.11.2018Seurakunnanvaltuustojen ja luostareiden johtokuntien kuuleminen seurakuntajakoehdotuksesta
23.11.2018Joulupuuhaa kaikenikäisille
17.11.2018Valtuusto vahvisti vuoden 2019 visiot
11.11.2018Tunnelmia Siilinjärven perheretkeltä
07.11.2018Kuorojen joulukonsertit
10.10.2018Piispa Arsenin tervehdys Ylienkeli Mikaelin kirkon seurakuntalaisille
08.10.2018Tulipalo Mikkelin kirkossa su 7.10.
29.09.2018EU:n ruoka-apua jälleen saatavana
26.09.2018Kirkkolauluviikonloppu kannusti laulamaan
12.09.2018Pieksämäen kirkko vihittiin uudelleen
31.08.2018Juttuja kirkon hallinnonuudistuksesta
12.08.2018Mikkelin kirkkokahvitalkoot la 1.9.
12.08.2018Kulmakivi-festareille!
03.08.2018SOS:n lausunto esitetyistä hiippakuntarajoista ja seurakuntien yhdistymisestä
27.07.2018Seurakunta mukana koulun aloituksessa
30.06.2018Kirkot avoinna kesävierailijoille
30.06.2018Kesäretki Valamon luostariin to 2.8.
16.06.2018Savonlinnan kirkon lattia kunnostettu
13.06.2018Mikkelin kirkossa vietettiin 60-vuotisjuhlaa
10.06.2018SOS:lta aloite kirkolliskokoukselle ns. hallinnonuudistusprosessista
07.06.2018Lastenleirillä pidettiin hauskaa säätä uhmaten
06.06.2018Kesän Aamun Koitto ilmestynyt
03.06.2018Akatistokset soivat Saimaan kesässä
17.05.2018Tiedotusvastaava muuttui
28.04.2018Mikkelin kirkko 60 vuotta kesäkuussa
27.04.2018Mikkelin kirkon remontti siirtyy vuodella
26.04.2018Toisen kanttorin työaika ja -tehtävät lisääntyvät
17.04.2018Nyt kesäleirille ilmoittautumaan!
13.04.2018Perhepäivä la 28.4. Mikkelissä
01.04.2018Kristus nousi kuolleista! Kuvia Varkauden pääsiäisyön palveluksista.
30.03.2018Kristuksen ylösnousemus agnostikon silmin
27.03.2018Pääsiäisyön juhla-ateriat kutsuvat!
22.03.2018Rovasti Pekka Jyrkinen: Virvon varvon, tuoreeks' terveeks'
21.03.2018Liki 100 kuulijaa luentokonsertissa Pieksämäellä
20.03.2018Suureen skeemaan vihkiminen Lintulan luostarissa
19.03.2018Kevään Aamun Koitto on ilmestynyt
18.03.2018Upeita pääsiäismunia Savonlinnan ikonipiiristä
18.03.2018Virpomavitsatalkoisiin!
16.03.2018Kiinteistöjen remontteja Mikkelissä, Pieksämäellä ja Savonlinnassa
16.03.2018Neuvoston päätöksiä 15.3.2018
15.03.2018Isä Pekka Jyrkinen: Eros, agape ja filos Maria Egyptiläisen elämässä
03.03.2018Luentokonsertit Varkaudessa ja Pieksämäellä
01.03.2018Krysostomos -kuoro konsertoi Heinävedellä ja Varkaudessa
27.02.2018Videosarja sakramenteista
09.02.2018Suuren paaston keräys: Opintiellä
06.02.2018Piispa Arseni Savonlinnassa ja Varkaudessa
03.02.2018Kimppakyydillä kirkkoon?
01.02.2018Kriparille kesällä 2018!
20.01.2018Risti kulki ekumeenisesti Mikkelissä
18.01.2018Nuortenillat jatkuvat Mikkelissä
18.01.2018Kirkkokahvitalkoot Mikkelissä
17.01.2018Metropoliitta Panteleimon kirjallisuuspiirissä
15.01.2018Vuoden ensimmäinen Aamun Koitto on ilmestynyt
07.01.2018Jumalan käsi on voimallinen - kristittyjen ykseyden rukousviikon teemana
05.01.2018EU:n ruoka-avun jakelu jatkuu Varkaudessa
01.01.2018Ilkka Lappi aloittaa valtuuston puheenjohtajana
01.01.2018Isä Pavel aloittaa venäjänkielisenä pappina
28.12.2017Uutta Varkauden kirkon vastuuemäntää etsitään
27.12.2017Seurakuntasalien vuokrahinnat
27.12.2017Tuohusten hinnat vuoden 2018 alusta
04.12.2017Rovasti Pekka Jyrkisen puhe Hirvensalmessa
23.11.2017SOS haluaa pysyä itsenäisenä - selkeä ei Karjalan hiippakunnan hallintouudistukselle
22.11.2017Kirkollisvero pysyy samana
20.11.2017Jouluajan Aamun Koitto on ilmestynyt
31.10.2017Ortodoksinen kalenteri 2018
20.10.2017Muutos Savonlinnan kirkon siivouksessa
15.10.2017Perheretki Imatralle
09.09.2017Pieksämäen kirkolla vietettiin 60-vuotisjuhlaa
04.09.2017Syksyn Aamun Koitto on jaettu jäsentalouksiin
02.09.2017Nettisivujen sivupohja on päivitetty
01.09.2017Ortodoksi.net -sivusto on jälleen avattu
01.09.2017Uusi kirkkovuosi ja uudet työntekijät Mikkeliin

Näytä lisää »