SOS haluaa pysyä itsenäisenä - selkeä ei Karjalan hiippakunnan hallintouudistukselle

23.11.2017

Karjalan hiippakunnassa on vireillä hallinnonuudistushanke, jonka tavoitteena on yhdistää nykyisiä seurakuntia vain kahdeksi seurakunnaksi. Muut seurakunnat toimisivat  "superseurakuntien" kappeliseurakuntina. Hankesuunnitelmaa perustellaan mm. seurakuntien väkiluvun laskulla Kirkon itäisissä seurakunnissa, joka merkitsee seurakuntien taloudellisen kantokyvyn heikkenemisestä.

Saimaan ortodoksisen seurakunnan valtuusto päätti 15.11. yksimielisesti, että Saimaan ortodoksinen seurakunta haluaa jatkaa itsenäisenä seurakuntana. Todettiin lisäksi, että työryhmän esittämä hallintomalli on vailla tarkoituksenmukaisuutta tavoitteissaan ja että se on osittain valmisteltu ja esitelty kyseenalaisilla menettelytavoilla seurakunnille.

SOS:n lausunto kirkollishallituksen päätöksestä
Karjalan hiippakunnan toiminnan kehittämisestä

Lausunto lyhyesti
Saimaan ortodoksinen seurakunta haluaa pysyä itsenäisenä ja torjuu kirkollishallituksen alaisen työryhmän ajatukset jättiseurakunnista ja kappeliseurakunta –mallin toteuttamisesta, koska ratkaisumalli ei ole tarkoituksenmukainen. Ratkaisumallia on myös vyörytetty eteenpäin kyseenalaisilla menettelytavoilla. Saimaan ortodoksisen seurakunnan mielestä tulevaisuuden haasteisiin voidaan parhaiten vastata jo olemassa olevilla keinoilla ilman suuria hallinnollisia muutoksia. Seurakuntien yhteistoimintaa voidaan syventää ja liitoksia toteuttaa vapaaehtoisin keinoin, ei pakkoliitoksin, yhteistyössä hiippakunnan piispan kanssa niin kuin runsaasti ja hedelmällisesti on jo tapahtunut Karjalan hiippakunnassa.

Yleisiä huomioita

Työryhmän asiakirjat pohjautuvat omituiseen lähtökohtaan: on nostettu kädet ylös hiippa-kunnan väestökehityksen edessä ja hyväksytty negatiivinen kehitystilanne kehittämisen läh-tökohdaksi. Miksi näin? Miksi työryhmä ei ole pohtinut vaihtoehtoja, jolla väestökehitys voi-taisiin pysäyttää?

Saimaan ortodoksinen seurakunta kiinnittää huomiota myös asiakirjojen sisältöön, jossa Po-wer point –diojen otsikointi ja sisältö eivät vastaa toisiaan. Useat diat ovat myös vaikeasti tulkittavia. Lisäksi on käytetty vanhentuneita tietoja.

Asian käsittely on ollut myös omituista. Työryhmän työn esitellyssä ja kirkollishallituksen päätöksenteon julkituomisessa on käytetty sellaisia sanakäänteitä, joilla on tuotu yksiselitteisesti esille vain yksi vaihtoehto: tämä työryhmän esittämä toimintamalli on valittava, aivan kuin se oli se jo päätetty. Mielestämme on käytetty kyseenalaisia menettelytapoja ja omituista hallinnollista viestintää.

Saimaan ortodoksinen seurakunta toteaa, että se on syntynyt Mikkelin ortodoksisen seura-kunnan fuusioitumisen tuloksena Varkauden ortodoksiseen seurakuntaan vuoden 2017 alusta. Seurakuntien liitoshankkeeseen lähdettiin KP arkkipiispa Leon johdolla. Liitos on toteutunut hyvin. Luottamushenkilöt ovat yksituumaisia ja ovat innolla uutta seurakuntaa kehittämässä. Seurakunta on saanut uudet työntekijät Mikkeliin.

Katsomme, että jos tässä tilanteessa muutaman vuoden kuluttua Saimaan ortodoksinen seurakunta lakkautettaisiin ja fuusioitaisiin Kuopioon seurakuntaan, se varmasti aiheuttaisi kirkosta eroamisia, rapistuttaisi seurakuntaidentiteettiä ja sitoutumista, lamaannuttaisi luottamusmiestoimintaa ja heikentäisi voimakkaasti vapaaehtoistoimintaa.

Pyydämme kirkollishallitusta tutustumaan esimerkiksi poliisihallinnon hallintomuutoksiin ja sen kielteisiin vaikutuksiin Itä-Suomessa, kun jokunen vuosi sitten muodostettiin Itä-Suomen poliisilaitos.

Saimaan ortodoksinen seurakunta näkee, että työryhmän vauhti on aivan liian kova. Työryhmän esittämällä mallilla ei voida edetä, koska työryhmä ei ole osoittanut konkreettisia säästöjä, mitä mallilla voitaisiin saavuttaa.

On itsestään selvää, että seurakuntien on ryhdyttävä taloutensa sopeuttamiseen, jos ja kun seurakuntien väkiluku ja verotulot vuosi vuodelta laskevat. Kuitenkin on sangen omituista, että työryhmän valmistelumuistio kirkollishallituksen istuntoon 8.9.2017 organisaatiomuutoksesta Karjalan hiippakunnassa sisältää johtopäätöksen: talouden säästöt saavutetaan muuttamalla organisaatiomallia hiippakunnassa. Tätä työryhmän väittämää se ei perustele numeraalisesti mitenkään. Sen sijaan työryhmä esittää idealistisia odotusarvoja sanallisesti kahden jättiseurakunnan ja kappeliseurakunta -mallistaan. Mitä muuta työryhmä voikaan to-deta, sillä kappeliseurakuntamallia ei ole Kirkossamme millään tavalla testattu!

Seurakuntien suurimmat kulut ovat henkilöstö- ja kiinteistökulut. Miksi työryhmä ei rohjennut sanoa, että organisaatiomallia muuttamalla lopulta pyritään esimerkiksi siihen, että kanttoreiden työsuhteita muutetaan osa-aikaisiksi ja seurakuntien kiinteistöjä myydään tai suljetaan! Nämä ovat selkeimpiä tapoja säästää kuluissa.

Seurakuntakoon kasvattamisessa on kyse valtavasta muutoksesta. Ihmisillä on aitoja pelkoja oman yhteisönsä katoamisesta suurseurakunnan alle, eikä senkään takia tällaisessa prosessissa saa kiirehtiä. Sama koskee myös seurakuntien henkilöstöä. Jos päätökset sanellaan ylhäältä käsin, syntyy vahvaa turhautumista ja tunne siitä, etteivät työntekijät ole luottamuksen ja avoimuuden arvoisia.

Seurakuntien yhdistäminen on vahvasti seurakuntien välinen asia, eikä niissä voi lähteä ylhäältä päin pakottamaan tai painostamaan seurakuntaliitoksiin. Kysymyksessä on seurakuntien taloudellinen ja hallinnollinen itsenäisyys, joka näkyy lainsäädännössä erittäin voimakkaana. Tähän astikin on toimittu siten, että taloudellisissa vaikeuksissa olevat pienemmät seurakunnat ovat neuvotelleet isompien seurakuntien kanssa mahdollisista liitoksista.

Työryhmä ei ole pohtinut, miten jo nykyisessä organisaatiomallissa piispa voi käydä taloutta sopeuttavia keskusteluja seurakunnissa, jolloin päätökset tehtäisiin yhteistuumin. Piispan tehtävänä on vuosittain antaa lausunto seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Hän on voinut myös seurakunnantarkastuksessa ohjata seurakunnan tulevia vuosia. Piispan ohjaavaa toimintaa voidaan nykyisessä organisaatiomallissa voimistaa hyvin yksinkertaisesti ilman aikaa ja vaivaa vievää organisaatiomallin muutosta.


23.04.2024Kirkkoherra Bogdan Grosulle rovastin arvo
25.03.2024Kesätöihin seurakuntaan!
28.02.2024Sovintoa tekemässä - Filantropian Suuren paaston keräys 2024
24.02.2024Ota yhteyttä luottamushenkilöihin!
12.02.2024Papit tavoitettavissa katumuksen sakramenttia varten
04.02.2024Valtuuston pj:ksi Helena Kaukopuro Mikkelistä
10.01.2024Ekumeeninen rukousviikko 18.-24.1.2024
11.12.2023Osallistu Filantropian paastokeräykseen
26.11.2023Kirkolliskokous Uuden Valamon luostarissa
23.11.2023Rovasti Leo Iltola kuollut
19.11.2023Seurakuntavaalien tulos
13.10.2023Kärsimys-seminaari 3.2.2024
04.10.2023Seurakunta mukana Mikkelin Asunnottomien yössä ti 17.10.
28.09.202313 ehdokasta valtuustovaaleissa
23.08.2023Ilmoittautuminen syksyn katekumeenikursseille on käynnissä!
14.08.2023Lähde ehdokkaaksi - seurakuntavaalit marraskuussa!
07.07.2023Retki Helsinkiin kirkon autonomian 100-vuotisjuhlaan 9.-10.9.2023
14.06.2023Kanttorit konsertoivat PSHV:n juhlapäivänä Valamossa 28.6.
31.05.2023Perhepäivä Visulahdessa to 29.6. - ilmoittaudu nyt!
25.04.2023Ekumeeninen teko -tunnustus ukrainalaisten pakolaisten auttamiseksi Mikkelissä
22.04.2023Tervetuloa hiippakunnan nuorisopäiville Puroniemeen 20.-21.5.!
19.04.2023Ortodoksinen kirkkolaulu esillä Savonlinnan Kuorofestivaalissa 26.-28.5.
09.04.2023Metropoliitta Arsenin pääsiäistervehdys
01.04.2023Verkkosivuilla kävijöitä yli 700.000
11.03.2023Elintarvikekeräys ukrainalaisten hyväksi
02.03.2023Seurakunta hakee nuoria kesätöihin!
12.02.2023Kirkkomme papistoa vierailulla Konstantinopolissa
18.01.2023Ortodoksinen rukousseminaari Mikkelissä la 11.2.2023
15.01.2023Ekumeenisen rukousviikon tapahtumia tammikuussa
23.12.2022Metropoliitta Arsenin joulutervehdys
21.12.2022Verkkopalveluksia Helsingistä
01.12.2022Kanttori Maria Bondarenko siirtyy Lappeenrantaan - Varkauden kanttorin toimi avoinna
13.11.2022Kuorojen yhteiset joulukonsertit Savonlinnassa ja Varkaudessa
20.10.2022Musta Norppa -festivaali tuo kellokonsertin Savonlinnan kirkkoon
19.10.2022Nuorisovaihtomatka Konstantinopoliin
13.10.2022Ylienkeli Mikaelin kirkko mukana Museoiden yössä pe 28.10.
15.09.2022Kuorojen yhteinen koulutuspäivä Varkaudessa 1.10.
05.09.2022Ilmoittautuminen suosituille katekumeenikursseille on jälleen käynnissä!
18.08.2022Syysretki Pieksämäen Paltaselle
13.08.2022Perheretki Jyväskylään la 24.9.2022
12.08.2022Ikonimaalauskurssi Soisalon opistolla Varkaudessa
03.08.2022Tervetuloa telinetalkoisiin!
03.08.2022Savonlinnan jumalanpalvelukset siirtyvät Pikkukirkkoon
20.07.2022Pikkukirkon kirkonkellot alkavat soida
15.07.2022Uspenie -kvartetti konsertoi la 6.8. Mikkelissä
30.06.2022Ilmoittaudu Nuorten musiikkileirille
22.06.2022Varkauden ja Mikkelin kirkot kesän ajan avoinna vierailijoille
16.06.2022Mikkelin kirkon ikonimaalaukset etenevät kesällä 2022
15.06.2022Kirkollishallitukselta 35 000 euroa Savonlinnan Pikkukirkon peruskorjaukseen
14.06.2022Neuvosto suunnitteli Savonlinnan Pikkukirkon remonttia
01.06.2022Perhepäivä Visulahdessa ti 28.6. - ilmoittaudu nyt!
19.05.2022Piispa muisti laulajia siunauskirjoin
09.05.2022Luento itkuvirsiperinteestä
08.05.2022Romanttisia kevättuulia Poleenissa
05.05.2022Kevätretkelle Urpolaan
27.04.2022Kesätöihin seurakunnalle!
25.04.2022Raamattumaraton Varkaudessa
20.04.2022Saimaan seurakunnan kanttorien ja laulajien pääsiäistervehdys
20.04.2022Muista lahjakortilla Ukrainan pakolaisia!
12.04.2022Pitkäaikaisia kuorolaisia palkittiin
10.04.2022Orvokki Kudjoi palkittujen äitien joukossa
05.04.2022Arkkipiispa Leo: "Kristuksen tähden: herätkää ja tuomitkaa tämä pahuus!
03.04.2022Mikkelissä kyyditään halukkaat kirkkoon vastaanottokeskukselta
01.04.2022Bussilla kirkkoon Mikkelin vastaanottokeskukselta
19.03.2022Vapaaehtoisia tulkkeja tarvitaan pakolaisten tueksi
17.03.2022Tule vapaaehtoiseksi auttamaan Ukrainan pakolaisia!
15.03.2022Kaksi vuotta korona-aikaa - tilanne nyt
27.02.2022Valtuusto päätti ostaa Pikkukirkon
27.02.2022"Mitään oikeutusta sotaan ei ole"
21.02.2022Katso luennot Pyhät ja pyhyys ortodoksisuudessa -seminaarista
19.02.2022Pian tehdään tärkeä päätös: palaako Savonlinnan Pikkukirkko taas seurakuntakäyttöön?
15.02.2022Pian tehdään tärkeä päätös: palaako Savonlinnan Pikkukirkko taas seurakuntakäyttöön?
14.02.2022Neuvosto puoltaa Savonlinnan Pikkukirkon ostamista
10.02.2022Ilmoittaudu mukaan tai katso YouTube:sta - seminaari 19.2. Mikkelissä
02.02.2022Jumalanpalveluksiin ilman ilmoittautumista
26.01.2022Metropoliitta Arseni neuvoston kokouksessa
22.01.2022Isä Mikael Valamon luostarin uudeksi igumeniksi
16.01.2022Seurakunnan koronaohjeet 17.1.-14.2.2022
12.01.2022Ekumeeninen rukousviikko 18.-25.1.2022
11.01.2022Kirkkolaulukurssille Linnalan opistoon
01.01.2022Itä-Suomen aluehallintovirasto: Uusia koronarajoituksia
28.12.2021Neuvosto päätti mm. sähköjärjestelmien tarkastuksista
23.12.2021Seurakunnan koronaohjeet 9.1.2022 asti
19.12.2021Pyhät ja pyhyys ortodoksisuudessa -seminaari - ilmoittaudu mukaan!
18.12.2021Karkelo - joulupaastokeräys Syyriaan
15.12.2021Tervetuloa kirkkolaulukurssille Linnalan opistoon!
03.12.2021Seurakunnan joulunajan perhetapahtumia
24.11.2021Papisto tavoitettavissa katumuksia varten
23.11.2021Mikkelin käsityökerho kunnostaa kirkkotekstiilejä jumalanpalveluskäyttöön
25.10.2021Yli puoli miljoonaa kävijää
20.10.2021Neuvosto valmisteli vuotta 2022
15.10.2021Kirkollishallitus myönsti uskonnonopetukseen 18.000 euroa
02.10.2021Varkauden seurakunnan entinen kirkkoherra, rovasti Martti Päivinen, on kuollut
22.09.2021EU:n ruoka-avun jakelu alkaa pe 1.10.
15.09.2021Ilmoittautuminen katekumeenikursseille on käynnissä
12.09.2021Romanttisia syystuulia -konsertti
10.09.2021Perheretki Vesileppikseen
08.09.2021Ylienkeli Mikaelin kirkon ystävät ry kutsuu vapaaehtoistoiminnan suunnittelupäivään 12.9.
24.08.2021Ortodoksialeiri Puroniemessä
12.08.2021Ortodoksisen kirkkolaulun kurssi Linnalan opistossa

Näytä lisää »