Valtuusto visioi tulevaisuutta

28.02.2020

Mikkelin seurakuntatalolla järjestettiin 21.2. valtuustoseminaari, johon osallistui suurin osa valtuuston ja neuvoston jäsenistä sekä puolet työntekijöistä.

Ennen seminaaria luottamushenkilöillä oli mahdollisuus vapaasti ideoida seurakuntamme tulevaisuutta, toimintaa ja hallintoa. Ideoita kerääntyi kymmenen aanelosta.

Valtuuston puheenjohtaja Jarmo Ihalainen näki, että seminaarin tarkoitus on ryhmäkeskusteluissa jalostaa ideoita, jolloin muodostuu visio elinvoimaisesta ja yhtenäisestä Saimaan ortodoksisesta seurakunnasta. Toisena tavoitteena hän näki kunnioittamisen lisääntymisen - ihmisten ja pyhäkköpiirien välillä.

Ihalainen alusti lainsäädännöstä, joka liittyy luottamushenkilöiden rooliin ja toimintaan. Hänen mielestään on tärkeä hahmottaa kirkon ja seurakunnan tehtävät sekä eri toimijoiden tehtävät, jotta työnjako on selkeä.

Valtuuston jäsen Hannu Rautio esitteli SOS:n jäsen- ja talouskehitystä viime vuosilta. Hän arvioi, että seurakunta menettää vuosittain noin 10 000 euroa verotuloja, jos jäsenkehitys on negatiivinen, mikä toisaalta on sidoksissa koko Itä-Suomen väkilukukehitykseen. Rautio näki, ettei pelkkä säästäminen auta, vaan seurakunnan on ryhdyttävä uudenlaisiin kehittämistoimiin uusien jäsenien saamiseksi.

Seminaariväki hahmotteli, millainen on unelmaseurakunta. Sen piirteinä korostuivat rukouksellinen ilmapiiri, kunnioittaminen, yhteisöllisyys ja kasvuhakuisuus.

Luottamushenkilöiden ideoida pohdittiin kolmessa ryhmässä. Jokainen ryhmä nosti esille kolme keskeisintä ja kiireisintä ideaa.

Hallinnon ja henkilöstön ryhmä nosti keskeisimmiksi ideoikseen: 1) vuosikellon laatiminen ja suunnitteluseminaarin järjestäminen kirkkovuoden alussa, 2) työntekijöiden säännöllisten työpalaverien järjestäminen sekä työnohjauksen tarjoaminen tarvittaessa sekä 3) vuosipalautteen kerääminen seurakuntalaisilta.

Toimintaan keskittynyt ryhmä pohdiskeli keskeimmiksi ideoikseen: 1) viestinnän monipuolistaminen, mikä edesauttaa jäsenhankinnassa, 2) sisäinen lähetystyö, jossa nykyiset jäsenet kutsuvat uusia ihmisiä seurakunnan toimintaan sekä 3) vapaaehtoistyön kehittäminen.

Talouteen ja kiinteistöihin keskittynyt ryhmä näki keskeisimmiksi ideoikseen: 1) kiinteistöjen huoltokirjan luominen ja kiinteistökustannusten seurakunnan, 2) tukiyhdistyksien perustaminen sekä 3) tyky-tilaisuuksien tms tarjoaminen työyhteisöille, jotka mielenkiintoa herättävällä tavalla avaavat ulkopuolisille seurakuntaa ja sen merkitystä.

Neuvoston yhtenä tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa ja toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi, joten em. työryhmien tulokset jätettiin neuvostolle pohdittavaksi.

valtuustoseminaari_1_21.2.2020.jpg
29.03.2020Neuvoston 26.3.2020 päätöksiä
20.03.2020Metropoliitta Arsenin koronavirusepidemiaa käsittelevä paimenkirje
19.03.2020Seurakunta aloitti nettijumalanpalvelukset
19.03.2020Paaston puolivälissä
18.03.2020Arkkipiispan asettaman työryhmän ohjeet
17.03.2020Piispainkokouksen paimenkirje päivitettyyn koronavirustilanteeseen
17.03.2020Kirkollishallituksen päätös 16.3.2020
14.03.2020Kriisiryhmältä uudet toimintaohjeet: palvelukset jatkuvat, muu toiminta tauolle
12.03.2020Varotoimia kirkoissa koronaviruksen takia
28.02.2020Valtuusto visioi tulevaisuutta

Siirry arkistoon »