Valtuusto visioi tulevaisuutta

28.02.2020

Mikkelin seurakuntatalolla järjestettiin 21.2. valtuustoseminaari, johon osallistui suurin osa valtuuston ja neuvoston jäsenistä sekä puolet työntekijöistä.

Ennen seminaaria luottamushenkilöillä oli mahdollisuus vapaasti ideoida seurakuntamme tulevaisuutta, toimintaa ja hallintoa. Ideoita kerääntyi kymmenen aanelosta.

Valtuuston puheenjohtaja Jarmo Ihalainen näki, että seminaarin tarkoitus on ryhmäkeskusteluissa jalostaa ideoita, jolloin muodostuu visio elinvoimaisesta ja yhtenäisestä Saimaan ortodoksisesta seurakunnasta. Toisena tavoitteena hän näki kunnioittamisen lisääntymisen - ihmisten ja pyhäkköpiirien välillä.

Ihalainen alusti lainsäädännöstä, joka liittyy luottamushenkilöiden rooliin ja toimintaan. Hänen mielestään on tärkeä hahmottaa kirkon ja seurakunnan tehtävät sekä eri toimijoiden tehtävät, jotta työnjako on selkeä.

Valtuuston jäsen Hannu Rautio esitteli SOS:n jäsen- ja talouskehitystä viime vuosilta. Hän arvioi, että seurakunta menettää vuosittain noin 10 000 euroa verotuloja, jos jäsenkehitys on negatiivinen, mikä toisaalta on sidoksissa koko Itä-Suomen väkilukukehitykseen. Rautio näki, ettei pelkkä säästäminen auta, vaan seurakunnan on ryhdyttävä uudenlaisiin kehittämistoimiin uusien jäsenien saamiseksi.

Seminaariväki hahmotteli, millainen on unelmaseurakunta. Sen piirteinä korostuivat rukouksellinen ilmapiiri, kunnioittaminen, yhteisöllisyys ja kasvuhakuisuus.

Luottamushenkilöiden ideoita pohdittiin kolmessa ryhmässä. Jokainen ryhmä nosti esille kolme keskeisintä ja kiireisintä ideaa.

Hallinnon ja henkilöstön ryhmä nosti keskeisimmiksi ideoikseen: 1) vuosikellon laatiminen ja suunnitteluseminaarin järjestäminen kirkkovuoden alussa, 2) työntekijöiden säännöllisten työpalaverien järjestäminen sekä työnohjauksen tarjoaminen tarvittaessa sekä 3) vuosipalautteen kerääminen seurakuntalaisilta.

Toimintaan keskittynyt ryhmä pohdiskeli keskeisimmiksi ideoikseen: 1) viestinnän monipuolistaminen, mikä edesauttaa jäsenhankinnassa, 2) sisäinen lähetystyö, jossa nykyiset jäsenet kutsuvat uusia ihmisiä seurakunnan toimintaan sekä 3) vapaaehtoistyön kehittäminen.

Talouteen ja kiinteistöihin keskittynyt ryhmä näki keskeisimmiksi ideoikseen: 1) kiinteistöjen huoltokirjan luominen ja kiinteistökustannusten seurannan, 2) tukiyhdistyksien perustaminen sekä 3) tyky-tilaisuuksien tms tarjoaminen työyhteisöille, jotka mielenkiintoa herättävällä tavalla avaavat ulkopuolisille seurakuntaa ja sen merkitystä.

Neuvoston yhtenä tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa ja toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi, joten em. työryhmien tulokset jätettiin neuvostolle pohdittavaksi.

valtuustoseminaari_1_21.2.2020.jpg
24.05.2020Joukko rukoushetkiä saatavilla YouTubessa
15.05.2020Metropoliitta Arsenin paimenkirje Kuopion ja Karjalan hiippakunnan seurakunnille
25.04.2020Sinun Savo -kaupunkilehti uutisoi EU:n ruoka-avun jakelusta
24.04.2020Ort.fi: Nykyiset rajoitustoimet kirkon toiminnassa käytössä ainakin heinäkuun loppuun
23.04.2020Kirkollishallitus suosittelee seurakuntia lykkäämään ei välttämättömiä hankintoja ja investointeja
22.04.2020Neuvoston 15.4.2020 päätöksiä
16.04.2020Seurakunnan some-tiedotus uudistuu
03.04.2020Palmusunnuntain vitsat siunataan varotoimia noudattaen
30.03.2020Seurakunta kehittää suoratoistopalvelujaan
29.03.2020Neuvoston 26.3.2020 päätöksiä

Siirry arkistoon »