Valtuusto visioi tulevaisuutta

28.02.2020

Mikkelin seurakuntatalolla järjestettiin 21.2. valtuustoseminaari, johon osallistui suurin osa valtuuston ja neuvoston jäsenistä sekä puolet työntekijöistä.

Ennen seminaaria luottamushenkilöillä oli mahdollisuus vapaasti ideoida seurakuntamme tulevaisuutta, toimintaa ja hallintoa. Ideoita kerääntyi kymmenen aanelosta.

Valtuuston puheenjohtaja Jarmo Ihalainen näki, että seminaarin tarkoitus on ryhmäkeskusteluissa jalostaa ideoita, jolloin muodostuu visio elinvoimaisesta ja yhtenäisestä Saimaan ortodoksisesta seurakunnasta. Toisena tavoitteena hän näki kunnioittamisen lisääntymisen - ihmisten ja pyhäkköpiirien välillä.

Ihalainen alusti lainsäädännöstä, joka liittyy luottamushenkilöiden rooliin ja toimintaan. Hänen mielestään on tärkeä hahmottaa kirkon ja seurakunnan tehtävät sekä eri toimijoiden tehtävät, jotta työnjako on selkeä.

Valtuuston jäsen Hannu Rautio esitteli SOS:n jäsen- ja talouskehitystä viime vuosilta. Hän arvioi, että seurakunta menettää vuosittain noin 10 000 euroa verotuloja, jos jäsenkehitys on negatiivinen, mikä toisaalta on sidoksissa koko Itä-Suomen väkilukukehitykseen. Rautio näki, ettei pelkkä säästäminen auta, vaan seurakunnan on ryhdyttävä uudenlaisiin kehittämistoimiin uusien jäsenien saamiseksi.

Seminaariväki hahmotteli, millainen on unelmaseurakunta. Sen piirteinä korostuivat rukouksellinen ilmapiiri, kunnioittaminen, yhteisöllisyys ja kasvuhakuisuus.

Luottamushenkilöiden ideoita pohdittiin kolmessa ryhmässä. Jokainen ryhmä nosti esille kolme keskeisintä ja kiireisintä ideaa.

Hallinnon ja henkilöstön ryhmä nosti keskeisimmiksi ideoikseen: 1) vuosikellon laatiminen ja suunnitteluseminaarin järjestäminen kirkkovuoden alussa, 2) työntekijöiden säännöllisten työpalaverien järjestäminen sekä työnohjauksen tarjoaminen tarvittaessa sekä 3) vuosipalautteen kerääminen seurakuntalaisilta.

Toimintaan keskittynyt ryhmä pohdiskeli keskeisimmiksi ideoikseen: 1) viestinnän monipuolistaminen, mikä edesauttaa jäsenhankinnassa, 2) sisäinen lähetystyö, jossa nykyiset jäsenet kutsuvat uusia ihmisiä seurakunnan toimintaan sekä 3) vapaaehtoistyön kehittäminen.

Talouteen ja kiinteistöihin keskittynyt ryhmä näki keskeisimmiksi ideoikseen: 1) kiinteistöjen huoltokirjan luominen ja kiinteistökustannusten seurannan, 2) tukiyhdistyksien perustaminen sekä 3) tyky-tilaisuuksien tms tarjoaminen työyhteisöille, jotka mielenkiintoa herättävällä tavalla avaavat ulkopuolisille seurakuntaa ja sen merkitystä.

Neuvoston yhtenä tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa ja toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi, joten em. työryhmien tulokset jätettiin neuvostolle pohdittavaksi.

valtuustoseminaari_1_21.2.2020.jpg
19.09.2020Mikkelin pyhäkölle 24000 euron peruskorjausavustus
18.09.2020Kanttorin sijaisuuden täyttäminen tapahtui oikein
17.09.2020Mikkelissä rajoituksia jatketaan 27.9. asti
12.09.2020Varkauden kirkon 60-vuotisjuhlat peruttu
10.09.2020Tilapäisiä koronarajoituksia Mikkeliin
03.09.2020Seniorikerho uusiutui Mikkelissä
28.08.2020Iltamuskari starttaa Varkaudessa
30.07.2020Seurakunnan päivitetyt koronaohjeet
18.07.2020Elokuussa toimintakausi käyntiin retkeilemällä!
11.07.2020Ilmoittautuminen Mikkelin ja Pieksämäen katekumeenikursseille on käynnistynyt

Siirry arkistoon »