Seurakuntalaiskysely

Tällä kyselyllä kerätään seurakuntalaisilta palautetta seurakunnan toiminnasta, kun luottamushenkilöt ja työntekijät suunnittelevat tänä syksynä vuoden 2021 toimintaa Saimaan seurakunnassa. Toivottavasti Teillä on aikaa vastata näihin kysymyksiin su 4.10.2020 mennessä (kyselyyn voi vastata myös pyhäköissä olevalla lomakkeella). Vastaaminen tapahtuu nimettömänä.

Isä Bogdan Grosu kirkkoherra

1. Vastaajan sukupuoli
Mies
Nainen
2. Vastaajan ikä
Alle 18 v
18-29 v
30-39 v
40-49 v
50-59 v
60-69 v
70 tai sitä vanhempi
3. Kotikuntanne

4. Miten tyytyväinen olette tällä hetkellä seurakuntayhteisöömme ilmaistuna kouluarvosanalla 4-10? (4 = en yhtään tyytyväinen, 10 = erittäin tyytyväinen, 5-9 kuvastavat tyytyväisyyden eri asteita). Tyytyväisyyttänne kuvaava numero tähän:

4.
5. Miten kuvaisitte jumalanpalveluksissa käyntiänne?
Käyn ehkä pari kertaa vuodessa palveluksissa
Käyn 4-6 kertaa vuodessa palveluksissa
Käyn yleensä noin kerran kuukaudessa palveluksissa

6. Palautteenne jumalanpalveluksista (palvelusten määrä, papin, kanttorin ja kuoron toiminta, opetuspuhe jne)

6.

7. Palautteenne muusta aikuistoiminnasta (raamattuopetus, kuorot, konsertit, matkat yms)

7.

8. Palautteenne lapsi- ja nuorisotyöstä (kerhot, retket, uskonnonopetus, muut tapahtumat ym)

8.

9. Palautteenne diakonia- ja lähetystyöstä (työntekijöiden koti- ja laitoskäynnit, eläkeläiskerhot, EU:n ruoka-apu ym)

9.

10. Palautteenne viestinnästä (Aamun Koitto, lehti-ilmoitukset, nettisivut, Facebook, YouTube ym)

10.

11. Seurakunnan toiminta lepää paljon vapaa-ehtoistoiminnan varassa. Seurakunta kaipaa lisää toimijoita, jotta toimintaa voisi laajentaa. Mitä Te ehkä voisitte tehdä?

11.

12. Muuta yleistä palautetta, vinkkejä ja ideoita, miten seurakunnan toimintaa tulisi kehittää ja miten työntekijöiden tulisi kehittää työtään

12.