Suomen ortodoksisen kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelma 2021 - 2025

26.11.2020

Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous hyväksyi eilen 25.11.2020 kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelman vuosiksi 2021-2025 seuraavassa muodossa:

Suomen ortodoksisen kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelma 2021-2025

Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään” (Joh. 15:5).

MISSIO:

Suomen ortodoksinen kirkko on ylösnousseen Kristuksen kirkko. Sen tehtävänä on julistaa ilosanomaa Kristuksesta, johdattaa pelastukseen ja kutsua kantamaan vastuuta koko luomakunnasta.

VISIO:

Kutsuva, kasvava ja kukoistava Kristuksen kirkko.

ARVOT:

Lähimmäisenrakkaus, avoimuus ja vastuullisuus.

Tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla visio saavutetaan:

KUTSUVA KIRKKO

"Palvelkaa toisianne rakkaudessa" (Gal. 5:13).

1. Turvataan korkeatasoinen jumalanpalveluselämä kaikissa seurakunnissa.
2. Vahvistetaan piispojen ja pappien tehtävää opettajina ja hengellisinä ohjaajina ihmisten Jumala-suhteen ja Kristukseen sitoutumisen lujittamiseksi.
3. Lisätään etsivää diakoniatyötä ja laaditaan ohjelma seurakuntaan liittyvien sitouttamiseksi aktiiviseen toimintaan.
4. Lisätään luottamushenkilöiden, seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten vuorovaikutusta yhteisten tavoitteiden kirkastamiseksi ja saavuttamiseksi.

KUKOISTAVA KIRKKO

Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät” (Room. 12:12).

1. Luodaan yhteiset toimintamallit kirkon koko henkilöstön hyvinvoinnin, avoimen kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien sekä jatkuvan oppimisen edistämiseksi.
2. Huolehditaan kirkon kulttuuriperinnöstä ja elävästä traditiosta.
3. Toimitaan esimerkkinä ympäristönsuojelussa ja kestävän kehityksen edistämisessä.
4. Edistetään määrätietoisesti hallinnon rakenteellista muutosta kirkon toiminnan ja talouden pitkäjänteiseksi turvaamiseksi. Edistetään kanonisen ja maallisen oikeuden yhteensovittamista.

Kutsuva ja kukoistava kirkko on kasvava kirkko, joka toimii ekumeenisesti ympäröivässä yhteiskunnassa.

”Vain tämän voin sanoa: jättäen mielestäni sen, mikä on takanapäin, ponnistelen sitä kohti, mikä on edessä” (Fil. 3:13).


21.01.2021Metropoliitta Arsenin piispantarkastus ja vierailu
23.12.2020Päivitetty koronatiedote 23.12.
13.12.2020Joulunajan ehtoollisenjako ja katumuksella käynti
04.12.2020Koronamääräyksiä koko Etelä-Savoon tammikuuhun asti
02.12.2020Mikkelin ja Pieksämäen seudun koronatoimet ajalle 1.-21.12.2020
01.12.2020Neuvoston 26.11.2020 päätöksiä
26.11.2020Suomen ortodoksisen kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelma 2021 - 2025
22.11.2020Joulu jokaiselle -diakoniakampanjalla lahjoitetaan jouluruokaa
18.11.2020Valtuuston päätöksiä 12.11.2020
13.11.2020Korona-altistus Pieksämäen kirkossa su 8.11.

Siirry arkistoon »