Valtuuston päätöksiä 12.11.2020

18.11.2020

Valtuusto kokoontui torstaina 12.11.2020 Varkaudessa. Vuoden kolmas kokous kesti liki viisi tuntia. 

Valtuusto hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2023. Sen keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet ovat seuraavat:

Keskeiset tavoitteet

1. Saimaan seurakunnan pyhäkköpiirejä kehitetään tasapuolisesti jäsenistön määrän mukaan.

2. Seurakunta tekee itsensä tunnetuksi palvelevana jumalanpalvelusyhteisönä, jossa eri ikäryhmiä ja eri kulttuuritaustoja edustavat ortodoksit löytävät yhteisen kohtauspaikan.

3. Lapsi- ja nuorisotyön sekä uskonnonopetuksen kehittämisessä on seurakunnan tulevaisuus.

4. Diakonia- ja lähetystyötä kehitetään edelleen sisällöllisesti ja hakemalla uusia toimintamuotoja.

5. Vapaaehtoistoiminta on yksi mahdollisuus yhä vireämpään seurakuntaelämään.

6. Seurakuntalaisten kristillistä identiteettiä vahvistetaan raamatunopetuksella ortodoksisen elämäntavan rinnalla.

7. Seurakunnan väkiluvun kasvu on tavoitteena. Kasvua seurataan. Maahanmuuttajat osaltaan lisäävät seurakunnan väkilukua. Kirkkoon liittyville, katekumeeneille, tarkoitettua toimintaa tehostetaan.

8. Kiinteistöjen kuntoa pidetään yllä ja seurataan niiden käyttökustannuksia, jolloin tavoitteena ovat terveet ja pitkäikäiset rakennukset.

Keskeiset toimenpiteet

1. Pyhäkköpiirien kehittämisen tulee näkyä niin kiinteistönhoidossa kuin toimintojen kehittämisessä. Kehitetään edelleen sangen uutta työyhteisöä, jossa yhteistyön tekeminen nähdään olennaisessa osassa seurakunnan toimintoja sekä myös naapuriseurakuntien kanssa. Vaalitaan myös seurakunnan omien pyhäkköpiirien omaleimaisuutta toiminnoissaan.

2. Kehitetään edelleen monikielistä ja monikulttuurista jumalanpalveluselämää. Henkilö-kohtaisten kontaktien ja eri toimintojen (myös vapaaehtoistehtävien) kautta etsitään maahanmuuttajia mukaan kirkon työhön. Tukevana toimenpiteenä tässä on myös hiippakunnan venäjänkielisen papin työ. Järjestetään retkiä seurakunnan sisällä toisiin pyhäkköpiireihin. 

3. Lapsi- ja nuorisotyön osuutta pappien ja kanttoreiden työajasta lisätään. Lapsi- ja nuorisotyötä kehitetään yhteistyössä uskonnonopetuksen kanssa sekä laajemmin perhetyönä. Laaditaan seurakunnalle kasvatustyön suunnitelma. Kehitetään uusia projektiluontoisia toimintoja ja nuorten aikuisten toimintaa.

4. Pappien ja kanttoreiden työnkuvaan lisätään diakoniatyötä. Työntekijät vierailevat pyydettäessä pyöreitä vuosia täyttävien syntymäpäiväjuhlissa. Perhejuhlat tarjoavat monipuoliseen kohtaamiseen ja osallisuuteen.

5. Vapaaehtoistoimintaa kehitetään Tampereen seurakunnan ns. Porin mallin mukaan. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiksi nimetään työntekijät pyhäkköpiireihin.

6. Raamatunopetusta lisätään palvelusten opetuspuheissa, toimintaryhmien ja kuorojen kokoontumisessa sekä mahdollisesti perustettavissa pyhäkkökohtaisissa raamattupiireissä.

7. Seurakunnan kaikessa toiminnassa huomioidaan maahanmuuttajat ja seurakunnan toiminnasta kiinnostuneet. Työntekijöiden vastuulla (aktiiviseurakuntalaisten tuella) on, että seurakunnan toiminta on avointa ja yhteyteen kutsuvaa. Laaditaan viestintäsuunnitelma. Monimuotoisella viestinnällä on suuri merkitys uusien seurakuntalaisten löytymisessä.

8. Pyhäkköjen korjaustoimenpiteitä jatketaan vuosittain. Etsitään ratkaisuja, miten kiinteistöjen lämmitys-, sähkö-, vesi-, vartiointi-, jätehuolto- ja kiinteistönhoitokuluissa saavutetaan säästöjä aiheuttamatta vahinkoa rakennuksille. Luodaan kiinteistökohtaiset huoltokirjat. Päivitetään kalustoluettelot.

Metropoliitta lausunnon perusteella päätettiin lisätä jumalanpalveluksian määrää Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Samalla veroprosentilla jatketaan

Valtuusto hyväksyi talousarvion ja tuloveroprosentin vuodelle 2021. Seurakunnan tuloveroprosentti on 1,95 ensi vuonnakin. Talousarvion toimintakatteeksi arvioitiin 415 430 euroa ja kirkollisverotuloiksi 525 000. 

Valtuusto päätti kokopäiväistää II kanttorin toimen (työalueena Mikkelin ja Pieksämäen pyhäkköpiirit) 1.12.2020 alkaen. Toimeen siirretään teologian maisteri Maria Mentu, joka on jo hoitanut tehtävää 1.5.2018 alkaen kokopäiväisesti talousarviovuosi kerrallaan.

Valtuusto päätti valita luokanopettaja Tanja Kuismala-Kähärin Mikkelistä neuvoston jäseneksi seurakunnasta poismuuttaneen Henna Mertasen tilalle. 

02.12.2020Mikkelin ja Pieksämäen seudun koronatoimet ajalle 1.-21.12.2020
26.11.2020Suomen ortodoksisen kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelma 2021 - 2025
22.11.2020Joulu jokaiselle -diakoniakampanjalla lahjoitetaan jouluruokaa
18.11.2020Valtuuston päätöksiä 12.11.2020
13.11.2020Korona-altistus Pieksämäen kirkossa su 8.11.
13.11.2020Koronarajoituksia Pieksämäelle
09.11.2020Perheretki tällä kertaa peruuntunut
04.11.2020Mikkelin kirkko vihitään uudelleen praasniekassa 8.11.2020
28.10.2020Neuvoston 21.10.2020 päätöksiä
18.10.2020Ilmoittaudu perheretkelle Vesileppikseen la 14.11.

Siirry arkistoon »