Kanttorin sijaisuuden täyttäminen tapahtui oikein

18.09.2020

Kirkollishallituksen kirjasi tiedokseen 16.9. kokouksessaan, että viime vuoden syksynä tapahtunut Saimaan seurakunnan kanttorin sijaisuuden täyttäminen tapahtui hallinnollisesti oikein, kun vakituinen kanttori jäi vanhempainvapaalle. 

Asiasta oli tehty kantelu Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan, joka totesi kantelun aiheettomaksi mm. seuraavin perustein:

"Ortodoksisen kirkon palvelussuhteet ovat työsuhteita ja kuuluvat näin työsopimuslain alaan. Työsopimuslaissa ei ole nimenomaista säännöstä tehtävän täyttömenettelystä.

Ortodoksisesta kirkosta annetussa laissa ja ortodoksisen kirkon työjärjestyksessä ei ole säännöksiä, joiden mukaan hiippakunnan piispan tulisi tehdä kirjallinen hallintopäätös ennen kanttorin tehtävän väliaikaisesta hoitamisesta tehtävää sopimusta.

Hallintolain perusteluiden mukaan työsopimuslain alaan kuuluvat asiat eivät kuulu hallintolain soveltamisalaan eikä yksityisoikeudellisen sopimuksen, kuten työsopimuksen, tekemistä julkisyhteisön puolesta pidetä hallintolaissa tarkoitettuna hallintosopimuksena.

Edellä todetun perusteella apulaisoikeusasiamiehen sijainen katsoi, että asiassa ei ilmennyt aihetta epäillä hänen toimenpiteitään edellyttävää lainvastaista tai virheellistä menettelyä taikka velvollisuuden laiminlyöntiä. Siitä syystä kirjoituksenne ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin."

18.10.2020Ilmoittaudu perheretkelle Vesileppikseen la 14.11.
03.10.2020Tervetuloa virtuaalikierrokselle Mikkelin kirkkoon!
02.10.2020Hiippakunnan koronaohjeet päivitettiin - uutena maskisuositus
19.09.2020Mikkelin pyhäkölle 24000 euron peruskorjausavustus
18.09.2020Kanttorin sijaisuuden täyttäminen tapahtui oikein
17.09.2020Mikkelissä rajoituksia jatketaan 27.9. asti
12.09.2020Varkauden kirkon 60-vuotisjuhlat peruttu
10.09.2020Tilapäisiä koronarajoituksia Mikkeliin
03.09.2020Seniorikerho uusiutui Mikkelissä
28.08.2020Iltamuskari starttaa Varkaudessa

Siirry arkistoon »