Neuvoston 4.6.2020 päätöksiä

11.06.2020

Korona-aika jatkuu. Palveluksia järjestetään metropoliitta Arsenin ja kirkkoherran ohjeistuksen mukaan ns. suljetuin ovin ainakin 31.7. saakka. Palvelukset suoratoistetaan YouTube:ssa seurakunnalla omalla sivulla. Todettiin, että seurakuntalaisten on mahdollisuus päästä ehtoolliselle sopimalla siitä pappien kanssa. Todettiin myös, että kesä-heinäkuun aikana palveluksia pyritään järjestetään ulkoilmassa, jolloin osallistuminen niihin on helpompaa turvavälein.

Seurakunnan taloustilanne ja jäsenmäärä. Seurakunnan taloustilanne todettiin tyydyttäväksi. Maksuvalmius on 120 päivää. Jäsenmäärä on vähentynyt tammi-huhtikuussa kahdella henkilöllä (epävirallinen tieto).

Mikkelin seurakuntatalon ilmastointi. Neuvosto päätti valtuuttaa kiinteistöpäällikkö Matti Rouvinen toteuttamaan Mikkelin seurakuntatalon ilmastoinnin muutostyöt kokouksessa esillä olleiden vaihtoehtojen perusteella, jolloin kustannusarvio voi maksimissaan olla 3500 euroa. Toivottiin vahvasti, että työ on suoritettu elokuun 2020 loppuun mennessä. Toivottiin, että kiinteistöpäällikkö Matti Rouvinen neuvottelee asian yksityiskohdista kirkkoherra Bogdan Grosun ja Mikkelin isännöitsijä Hannu Raution kanssa.

Kirkolliskokousaloite Kuopion ja Karjalan hiippakunnan venäjänkielisen papin toimen jatkorahoituksesta vuosille 2021–2023. Kirkolliskokouksen päätöksellä hiippakunnassamme on toiminut venäjänkielinen pappi vuosina 2018–2020. Iisalmen, Jyväskylän, Kuopion ja Saimaan seurakuntien kirkkoherrat esittävät kirkolliskokousaloitteessaan, että toimelle haetaan jatkorahoitusta kirkkokunnalta kolmeksi vuodeksi. Saimaan seurakunnan jäsenistä 249 ilmoittaa äidinkielekseen venäjän. Tämä on 13 prosenttia seurakuntamme jäsenistä. Neuvosto päätti, että Saimaan ortodoksinen seurakuntana on mukana jättämässä ko. kirkolliskokousaloitetta.

Päätoiminen uskonnonopettaja vaihtuu. Annika Jonninen on ilmoittanut, ettei hän ole jatkamassa seurakuntamme päätoimisena uskonnonopettajana. Kirkkoherra tiedotti, että päätoimisen uskonnonopettajan toimi tulee avoimeen hakuun Varkauden kaupungin toimesta, joka tekee henkilövalinnan. Todettiin, että seurakunta on mukana valintaprosessissa.

Mikkelin pyhäkköpiirin kanttorin toimen kokopäiväistäminen. Seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman 2020–2022 henkilöstösuunnitelman osiossa on mainittu, että Mikkelin pyhäkköpiirin kanttorin toimi kokopäiväistetään.

Neuvoston ja valtuuston päätöksissä toimen kokopäiväistäminen on ollut sidottuna seurakunnan taloustilanteeseen, ja erityisesti Mikkelin vahtimestarin eläkkeelle siirtymiseen, joka tapahtui joulukuussa 2019. Mikkelin pyhäkköpiirin kanttorin puolipäiväiseen toimeen valittiin 1.6.2017 alkaen teologian maisteri Maria Mentu. Neuvosto päätti 1.5.2018 alkaen laajentaa Maria Mentun työaikaa kokopäiväiseksi vuoden 2018 loppuun asti ja samaa käytäntöä on jatkettu edelleen vuosittain.  

Neuvosto suhtautui asiaan myönteisesti, koska se kuuluu seurakunnan henkilöstösuunnitelmaan 2020, jolloin asian toteutus tapahtuu tänä vuonna. Päätettiin kuitenkin ensin selvittää seuraavaan kokoukseen juridiset menettelytavat mm. työsuhteen muuttamisesta kokopäiväiseksi, työntekijän valinnasta ja tehtävänkuvauksen laatimisesta.

Työntekijöiden vuosilomat. Puollettiin niiden hyväksymistä. Metropoliitta Arseni tekee asiassa päätökset. 

Kirkon uusi työehtosopimus. Asiasta tiedotettiin neuvostolle.

Kanttori Maria Bondarenkon hoitovapaa-anomus. Kirjattiin tiedoksi ja päätettiin tiedottaa asiasta metropoliitta Arsenille.

Neuvoston pöytäkirjojen julkisuus. Keskusteltiin asiasta ja päätettiin jatkaa käytäntöä, jossa keskeisistä kokouspäätöksistä julkaistaan tiedote seurakunnan nettisivuilla. Todettiin, että neuvoston asioihin liittyy tulkinnallisia vaikeuksia, erityisesti niiden julkisuuden näkökulmasta. Seurakunnalla ei ole riittävästi juridisia resursseja niiden selvittämiseksi. Todettiin, että pöytäkirjat ovat nähtävillä kirkkoherranvirastossa Varkaudessa ja Mikkelin toimistossa.

Yhdyskuntapalvelumies Mikkelin kirkolle. Todettiin, että seurakunta on solminut sopimuksen yhdyskuntapalvelun suorittamisesta Mikkelin kirkolla, seurakuntatalolla ja hautausmaalla Mikkelin yhdyskuntaseuraamustoimiston kanssa.  Todettiin, että yhdyskuntapalvelumies suorittaa viikoittain kiinteistötehtäviä Mikkelin kirkolla, seurakuntatalolla ja hautausmaalla. Vastaava sopimus yhdyskuntapalvelun suorittamisesta Varkauden kirkolla on ollut voimassa vuodesta 2012 Kuopion yhdyskuntaseuraamustoimiston kanssa. 

Mikkelin kirkon alttarin kattoikonien maalaaminen. Todettiin, että metropoliitta Arseni ja ikonimaalari Jyrki Pouta suorittavat kesäkuussa (noin 2,5 viikkoa) palkatta Mikkelin kirkon alttarin kattoikonien maalausta. Kirjattiin, että majoitus- ja ruokailukulut ovat noin 2000 euroa.

02.12.2020Mikkelin ja Pieksämäen seudun koronatoimet ajalle 1.-21.12.2020
26.11.2020Suomen ortodoksisen kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelma 2021 - 2025
22.11.2020Joulu jokaiselle -diakoniakampanjalla lahjoitetaan jouluruokaa
18.11.2020Valtuuston päätöksiä 12.11.2020
13.11.2020Korona-altistus Pieksämäen kirkossa su 8.11.
13.11.2020Koronarajoituksia Pieksämäelle
09.11.2020Perheretki tällä kertaa peruuntunut
04.11.2020Mikkelin kirkko vihitään uudelleen praasniekassa 8.11.2020
28.10.2020Neuvoston 21.10.2020 päätöksiä
18.10.2020Ilmoittaudu perheretkelle Vesileppikseen la 14.11.

Siirry arkistoon »