Valtuusto linjasi vuotta 2020

15.11.2019

Valtuusto päätti kautensa 14.11. kokouksessa Varkaudessa. Valtuusto hyväksyi vuoden talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2020. Kirkollisvero pysyy samana ensi vuonna, eli 1,95 prosentissa.

Toimintasuunnitelmassa valtuusto kirjasi vuoden 2020 keskeisiksi tavoitteiksi:

 1. Saimaan ortodoksisen seurakunnan itsenäisyyden säilyttäminen.
 2. Saimaan seurakunnan pyhäkköpiirejä kehitetään tasapuolisesti jäsenistön määrän mukaan.

 3. Seurakunta tekee itsensä tunnetuksi palvelevana jumalanpalvelusyhteisönä, jossa eri ikäryhmiä ja eri kulttuuritaustoja edustavat ortodoksit löytävät yhteisen kohtauspaikan.
 4. Lapsi- ja nuorisotyön sekä uskonnonopetuksen kehittämisessä lepää seurakunnan tulevaisuus.

 5. Diakonia- ja lähetystyötä kehitetään edelleen sisällöllisesti ja hakemalla uusia toimintamuotoja.
 6. Vapaaehtoistoiminta on yksi mahdollisuus yhä vireämpään seurakuntaelämään.

 7. Seurakunnan väkiluku voi kasvaa tai vähintään pysyä samana, kun yleinen kiinnostus Kirkkoa kohtaan pysyy korkealla. Maahanmuuttajat osaltaan lisäävät seurakunnan väkilukua. Kirkkoon liittyville, katekumeeneille, tarkoitettua toimintaa tehostetaan.
 8. Kiinteistöjen kuntoa pidetään yllä ja seurataan niiden käyttökustannuksia.

Tavoitteisiin voidaan päästä seuraavilla toimenpiteillä:

 1. Hallinnollisesti ja muilla tavoin Saimaan seurakunnan itsenäisyyden puolustamista ns. hallinnonuudistushankkeessa
 2. Pyhäkköpiirien kehittämisen tulee näkyä niin kiinteistönhoidossa kuin toimintojen kehittämisessä. Tällä hetkellä esimerkiksi Mikkelistä puuttuu ikäihmisten kerho ja Varkaudesta lastenkerho. Kehitetään edelleen sangen uutta työyhteisöä, jossa yhteistyön tekeminen nähdään olennaisessa osassa seurakunnan toimintoja sekä myös naapuriseurakuntien kanssa. Vaalitaan myös seurakunnan omien pyhäkköpiirien omaleimaisuutta toiminnoissaan.

 3. Kehitetään edelleen monikielistä ja monikulttuurista jumalanpalveluselämää. Henkilö-kohtaisten kontaktien ja eri toimintojen (myös vapaaehtoistehtävien) kautta etsitään maahanmuuttajia mukaan kirkon työhön. Tukevina toimenpiteinä tässä ovat myös hiippakunnan venäjänkielisen papin työ.
 4. Pappien ja kanttoreiden työnkuvaan lisätään lapsi- ja nuorisotyötä. Lapsi- ja nuorisotyötä kehitetään yhteistyössä uskonnonopetuksen kanssa sekä laajemmin perhetyönä. Kehitetään uusia projektiluontoisia toimintoja ja nuorten aikuisten toimintaa.

 5. Pappien ja kanttoreiden työnkuvaan lisätään diakoniatyötä. Diakoniatyössä jatketaan nykyisiä toimintamuotoja. Harkitaan esimerkiksi työntekijöiden syntymäpäiväkäyntien toteuttamista pyöreitä vuosia täyttävien luona. Perhejuhlat tarjoavat monipuoliseen kohtaamiseen ja osallisuuteen.
 6. Vapaaehtoistoimintaa kehitetään Tampereen seurakunnan ns. Porin mallin mukaan. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiksi nimetään työntekijät pyhäkköpiireihin.

 7. Seurakunnan kaikessa toiminnassa huomioidaan maahanmuuttajat ja seurakunnan toiminnasta kiinnostuneet. Työntekijöiden ja aktiiviseurakuntalaisten vastuulla on, että seurakunnan toiminta on avointa ja yhteyteen kutsuvaa.
 8. Pyhäkköjen korjaustoimenpiteitä jatketaan vuosittain. Etsitään ratkaisuja, miten kiinteistöjen lämmitys-, sähkö-, vesi-, vartiointi-, jätehuolto- ja kiinteistönhoitokuluissa saavutetaan säästöjä. Päivitetään kalustoluettelot.
03.04.2020Palmusunnuntain vitsat siunataan varotoimia noudattaen
30.03.2020Seurakunta kehittää suoratoistopalvelujaan
29.03.2020Neuvoston 26.3.2020 päätöksiä
20.03.2020Metropoliitta Arsenin koronavirusepidemiaa käsittelevä paimenkirje
19.03.2020Seurakunta aloitti nettijumalanpalvelukset
19.03.2020Paaston puolivälissä
18.03.2020Arkkipiispan asettaman työryhmän ohjeet
17.03.2020Piispainkokouksen paimenkirje päivitettyyn koronavirustilanteeseen
17.03.2020Kirkollishallituksen päätös 16.3.2020
14.03.2020Kriisiryhmältä uudet toimintaohjeet: palvelukset jatkuvat, muu toiminta tauolle

Siirry arkistoon »