Seurakuntavaalien ehdokkaat, äänestyspäivät ja -ajat sekä äänestämistapa

26.09.2019

Saimaan ortodoksisessa seurakunnassa toimitetaan seurakunnanvaltuuston jäsenten vaali valtuuston toimikaudelle 2020–2023 seuraavasti:

sunnuntaina 3.11.2019

Varkauden kirkossa klo 11.30 – 12.30
Leppävirran rukoushuoneessa klo 13.00 – 13.45
Heinävedellä Valamon luostarissa klo 15.00 – 15.45 ja
Savonlinnan kirkossa klo 18.15 – 19.15

sunnuntaina 10.11.2019

Mikkelin kirkossa klo 12.00 – 13.00
Pieksämäen kirkossa klo 16.00 – 17.00

Vaalin tulos julkaistaan sunnuntaina 10.11.2019 klo 21 kirkkoherranvirastossa ja se asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi seurakunnan ilmoitustaululle kirkkoherranvirastossa.

Valtuustoon valitaan tässä vaalissa yhteensä kaksitoista (12) ehdokasta: kuusi (6) eniten ääniä saanutta molemmilta vaalialueilta. 

Saimaan ortodoksisen seurakunnan vaalilautakunta on laatinut ehdokasluettelon 25.9.2019 pitämässään kokouksessa seuraavasti:

Entisen Varkauden seurakunnan vaalialue (johon kuuluvat Varkauden ja Savonlinnan kaupungit sekä Enonkosken, Joroisten, Heinäveden, Leppävirran, Puumalan, Rantasalmen ja Sulkavan kunnat)

Nro               Ehdokas                            Kotipaikka

2                    Anteroinen Heikki            Leppävirta
3                    Ekola Anu                          Varkaus
4                    Ihalainen Jarmo                Varkaus
5                    Karvonen Irina                  Varkaus
6                    Lipponen Kari                   Varkaus
7                    Parkkonen Markus           Savonlinna
8                    Pitkänen Joose                 Savonlinna
9                    Reinikainen Terttu            Varkaus
10                  Tuominen Juhani             Savonlinna

 

Entisen Mikkelin seurakunnan vaalialue (johon kuuluvat Mikkelin ja Pieksämäen kaupungit sekä Hartolan, Hirvensalmen, Joutsan, Juvan, Kangasniemen, Luhangan, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Sysmän kunnat)

Nro               Ehdokas                            Kotipaikka

11                  Airikainen Vladimir          Juva
12                  Bordi Hannu                     Pieksämäki
13                  Bordi Ulla                          Pieksämäki
14                  Häyrinen Ilkka                   Pieksämäki
15                  Karjalainen Seppo             Pieksämäki

16                  Kaukopuro Helena           Mikkeli
17                  Kovanen Jaana                 Pieksämäki
18                  Kuismala-Kähäri Tanja    Mikkeli
19                  Lintu Pirjo                         Pieksämäki
20                  Markkula Kristiina            Mikkeli
21                  Rautio Hannu                    Mikkeli
22                  Rautio Jaakko                   Mikkeli
23                  Rautio Juha                       Mikkeli

Äänioikeus seurakunnanvaltuuston vaalissa on jokaisella äänivaltaisten luetteloon merkityllä seurakunnan jäsenellä, joka viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä 3.11.2019 on täyttänyt 16 vuotta. Äänioikeutta käytetään siinä seurakunnassa, missä äänioikeutettu on merkitty seurakunnan jäseneksi 31.8.2019. Äänioikeutettu voi äänestää vain oman vaalialueensa ehdokkaita. Äänioikeutetun vaalialue määräytyy hänen kotipaikkakuntansa mukaan. Äänioikeutettu voi käyttää äänioikeuttaan jompanakumpana vaalipäivänä. 

Vaali toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä. Jokainen äänioikeutettu voi äänestää enintään kuutta (6) ehdokasta.

Äänioikeuttaan saa seurakunnan jäsen käyttää vain henkilökohtaisesti.

Mikkeli 25.9.2019

Bogdan Grosu
kirkkoherra
vaalilautakunnan puheenjohtaja


24.05.2020Joukko rukoushetkiä saatavilla YouTubessa
15.05.2020Metropoliitta Arsenin paimenkirje Kuopion ja Karjalan hiippakunnan seurakunnille
25.04.2020Sinun Savo -kaupunkilehti uutisoi EU:n ruoka-avun jakelusta
24.04.2020Ort.fi: Nykyiset rajoitustoimet kirkon toiminnassa käytössä ainakin heinäkuun loppuun
23.04.2020Kirkollishallitus suosittelee seurakuntia lykkäämään ei välttämättömiä hankintoja ja investointeja
22.04.2020Neuvoston 15.4.2020 päätöksiä
16.04.2020Seurakunnan some-tiedotus uudistuu
03.04.2020Palmusunnuntain vitsat siunataan varotoimia noudattaen
30.03.2020Seurakunta kehittää suoratoistopalvelujaan
29.03.2020Neuvoston 26.3.2020 päätöksiä

Siirry arkistoon »