Paasto kutsuu katumukseen

22.03.2019

Suuren paaston aikana seurakunnan papisto on tavoitettavissa katumuksen sakramenttia varten. Paaston aikana tehtävämme on jättää vanha ihmisyys taaksemme astuaksemme ylösnousemuksen juhlaan. Itsetutkiskelu ja kääntymys on olennaista, jotta voimme paneutua Vapahtajan seuraamiseen ristin ja ylösnousemuksen tiellä.

Papisto ottaa vastaan katumuksen sakramenttiin sopimuksen mukaan seuraavista numeroista:
isä Bogdan 040 480 3677
isä Mikko 050 593 1383

Lisäksi Mikkelin ja Pieksämäen alueella isä Mikko päivystää katumuksia varten seuraavasti:
Mikkelin kirkko la 23.3. klo 12-17
Pieksämäen kirkko la 6.4. klo 12-14

Miten ja miksi osallistumme katumuksen sakramenttiin? On muistettava, että vain Jumala on täydellinen ja synnitön. Tämä huomioidaan kauniilla tavalla hautauspalveluksen rukouksessa: 

"Ollen hyvä ja ihmisiä rakastava anna anteeksi heille kaikki heidän syntinsä jotka he ovat sanoneet sanoin, teoin ja ajatuksin, sillä ei ole ihmistä joka eläessään ei olisi syntiä tehnyt. Vain sinä yksin olet synnitön, sinun vanhurskaus on vanhurskaus iankaikkisesti ja sinun sanasi on totuus."

Kaikki tekevät syntiä joko tahtoen tai tahtomattaan, ja synniksi ymmärretään kaikki, mikä kääntää meitä poispäin Jumalasta. Voimme tehdä syntiä kolmella eri tavalla: Jumalaa, lähimmäistä ja itseä vastaan. Syntiä Jumalaa vastaan on esimerkiksi se, ettemme osallistu säännöllisesti liturgiaan ja ylläpidä ehtoollisyhteyttä Kristuksen ruumiiseen. 

Synti lähimmäistä vastaan tarkoittaa kaikkea itsekästä, egoistista toimintaa, jossa oman edun ajaminen menee lähimmäisenrakkauden edelle. Voimme tehdä syntiä lähimmäistä vastaan jo sillä, että käytämme liiaksi aikaa omiin harrastuksiin perheemme sijasta, tai jos tarpeemme ajavat luomakunnan hyvinvoinnin edelle, ja välillisesti vaikutamme tämän ja tulevien sukupolvien mahdollisuuksiin elää planeetallamme.

Kolmas tapa tehdä syntiä on rikkoa omaa itseään vastaan. Tästäkin on monia esimerkkejä. Katumukselle osallistuessa täytyy kysyä itseltä, olenko muistanut huolehtia terveydestäni tai vahingoittanut itseäni huonoilla elämäntavoilla?

Voimme tehdä syntiä tahtoen tai tahtomattamme. Tahtoen tehty synti on aktiivista toimintaa kuten pahan puhumista toisesta. Tahtomatta tehty synti tarkoittaa syntiä, josta emme välttämättä saa koskaan edes tietää, tai pahoja tekoja, joita emme ole tarkoittaneet mutta jotka ovat silti aiheuttaneet harmia. Esimerkiksi, jos ei ole muistanut hoitaa jotain asiaa ja tämä on aiheuttanut ongelmia muille. Jos puhuu huolimattomasti ja herättää pahoja mielikuvia kuuntelijoissaan, on osasyyllinen syntiin tahtomattaan. 

Tosiasia on, että me kaikki olemme vain matkalla kohti täydellisyyttä, joka toteutuu välähdyksinä Jumalan yhteydessä. Jopa opettajavanhukset osallistuvat synninpäästön sakramenttiin oman rippi-isänsä luona. He muistavat, että vain Jumala on täydellinen. Tästä samasta syystä pyhille toimitetaan ennen virallista kanonisointipalvelusta muistopalveluksia, joissa rukoillaan heille syntien anteeksiantoa. Näin on toimittu myös Kirkon uusien pyhien Johannes Valamolaisen ja Johannes Ilomantsilaisen kohdalla.

Katumuksella käynti ei tarkoita kasvojen menetystä. Synninpäästön sakramentissa papin persoonalla ei ole merkitystä, ja tästä muistuttavat hänen sanansa katujalle: "Älä häpeä syytä minkä vuoksi olet tullut Jumalan ja minun eteeni, sillä et sinä kerro minulle, vaan Jumalalle siinä missä seisot." Katumus ei myöskään sisällä epätoivoa vaan on mahdollisuus. On armollista, että Jumala on rakkaudessaan antanut meille vallan ja ohjeen synninpäästön toimittamiseen. Meidän epätäydellisyyttämme ymmärretään, kunhan vain kadumme ja tunnustamme keskeneräisyytemme rakkauden Jumalan edessä.

Siunauksellista paastonaikaa!

Isä Mikko Mentu

5445024975_2374e497dc_b.jpg

28.05.2020Seurakunnan kesäkuulumiset: kirkon maalausta, striimausta ja palveluksia ulkona
24.05.2020Joukko rukoushetkiä saatavilla YouTubessa
15.05.2020Metropoliitta Arsenin paimenkirje Kuopion ja Karjalan hiippakunnan seurakunnille
25.04.2020Sinun Savo -kaupunkilehti uutisoi EU:n ruoka-avun jakelusta
24.04.2020Ort.fi: Nykyiset rajoitustoimet kirkon toiminnassa käytössä ainakin heinäkuun loppuun
23.04.2020Kirkollishallitus suosittelee seurakuntia lykkäämään ei välttämättömiä hankintoja ja investointeja
22.04.2020Neuvoston 15.4.2020 päätöksiä
16.04.2020Seurakunnan some-tiedotus uudistuu
03.04.2020Palmusunnuntain vitsat siunataan varotoimia noudattaen
30.03.2020Seurakunta kehittää suoratoistopalvelujaan

Siirry arkistoon »